Tweede kans tentamen onvoldoende / Resit exam failed

  • Current Registratie - Registration
  • Privacy
  • Complete

Middels dit formulier dien je een verzoek in voor een inhaalmogelijkheid voor een tentamen waarvan je in maart/april deel hebt genomen aan de 2e gelegenheid maar deze niet met een voldoende hebt afgerond en de 1e gelegenheid in december 2021/januari 2022 gemist hebt vanwege COVID-19 redenen

Use this form to submit a request for a resit for an exam of which you participated in the 2nd opportunity in March/April but did not pass and missed the 1st opportunity in December 2021/January 2022 due to COVID-19 reasons.

Persoonlijke gegevens - Personal details
Studentnummer / Student number
Tentamen - Exam

Je kunt slechts één inhaalmogelijkheid per formulier aanvragen. Wil je meerdere inhaalmogelijkheden van met een onvoldoende afgeronde tweede kans tentamens aanvragen, dan vul je per vakcode een formulier in. 

You can request just one catch-up exam per form. If you would like to request several catch-up exams for failed resits, you need to fill out a form per course code.

Faculteit: cursusnaam (cursuscode) / School: course name (course code)