Tutorgesprek Scriptorium aanmeldformulier

  • Current Persoonsgegevens
  • Aanvullende instructies
  • Privacy statement
  • Complete

Heb je al eerder een afspraak gehad bij het Scriptorium?

Dan hoef je dit formulier niet nog een keer in te vullen. Voor het maken van een vervolgafspraak kun je rechtstreeks contact opnemen met je tutor.

Persoonlijke gegevens
Vul hier drie data en tijdstippen in die jou het beste uitkomen. We doen ons best om de afspraak op één van de door jou gekozen tijdstippen in te plannen.
Toestemming
Toestemming gekregen van
Begeleiding Scriptorium
Voor welk type tekst wil je begeleiding?
In welke fase van de schrijfopdracht zit je?
In welke taal schrijf je?
Heb je een tweede taal die je vloeiend spreekt / schrijft / leest?
Waar wil je hulp bij? (meerdere antwoorden mogelijk)