Nieuws en Agenda Tilburg University

 • 19-06-2018Persbericht

  De rol van Spaanse vrouwelijke jihadi’s in online netwerken voor rekrutering
  Persbericht - 19 juni 2018 Vrouwelijke jihadi’s zijn in terrorisme onderzoek stelselmatig onderbelicht. Claudia Carvalho, die op 19 juni promoveerde, volgde online de radicaliseringsprocessen geleid door Spaanse en Marokkaanse jihadi vrouwen voor onder meer rekrutering. Zij wisten onder meer op Facebook netwerken te creëren met name onder vrouwen.
  Lees meer

 • 19-06-2018Nieuws

  Opkomst verkiezingen medezeggenschap Tilburg University hoogste van universiteiten
  Ook dit jaar is de opkomst van studenten voor de medezeggenschapsraad verkiezingen (Universiteitsraad) in Tilburg de hoogste van Nederlandse universiteiten. Met 45.7% dit jaar staat onze universiteit ruimschoots aan kop. De Technische Universiteit in Delft heeft met een opkomst van 38,1 procent de op één na hoogste opkomst. De Universiteit van Amsterdam kwam niet verder dan 11 procent. De uitslag was wel iets lager dan vorig jaar: toen was de opkomst 47.3%.
  Lees meer

 • 18-06-2018Persbericht

  Eén programma voor Brabantse startups
  Persbericht - 18 juni 2018 De twee Brabantse universiteiten, vier Brabantse hogescholen, de provincie Noord-Brabant en alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen slaan de handen ineen om kansrijke Brabantse startups te ondersteunen. Deze unieke alliantie leidt tot één gezamenlijk programma onder de naam Braventure. De feestelijke lancering vindt plaats op donderdag 21 juni in het Van der Valk Hotel Tilburg.
  Lees meer

 • 15-06-2018Persbericht

  VWS financiert onderzoek ouderenzorg Tranzo
  De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo krijgt structurele financiering. Dat heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt. Tranzo is een departement van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences aan Tilburg University. Dankzij deze financiële impuls kan de Academische Werkplaats Ouderen nog sterker inzetten om de samenwerking tussen wetenschap en praktijk in de ouderenzorg verder te verbeteren. Lees meer

 • 14-06-2018Persbericht

  Nostalgie helpt ons om te gaan met grote maatschappelijke veranderingen
  Nostalgie, het idealiseren van het verleden, helpt ons om in jachtige tijden om te gaan met grote maatschappelijke veranderingen als mondialisering en digitalisering. Nostalgie kan gezien worden als een reactie op een verlieservaring, vervreemding en ontheemding maar tegelijk ook als onderdeel van de moderniteit. Dat betoogt Olivier Rieter in zijn proefschrift 'Het Patina van de tijd, vormen en functies van hedendaagse nostalgie en nostalgisering in Noord-Brabant', dat hij op vrijdag 15 juni verdedigt aan Tilburg University. Lees meer

 • 14-06-2018Nieuws

  Tilburg University en Gemeente Tilburg verstevigen strategische samenwerking
  Tilburg University en de Gemeente Tilburg gaan hun samenwerking op een hoger plan brengen. Daartoe ondertekenden rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University en wethouder van Onderwijs Marcelle Hendrickx van de gemeente Tilburg op 14 juni een verklaring tijdens het Impactcongres van de universiteit. Lees meer

 • 14-06-2018Direct link

  Esmah Lahlah benoemd tot Tilburgse wethouder
  Twee nieuwe gezichten in het bestuur van de gemeente Tilburg, waaronder Esmah Lahlah! De universitair docent victimologie aan Tilburg University treedt volgende week aan als wethouder. Lees meer

 • 13-06-2018Nieuws

  Penning universiteit voor Oswald Coene
  Op 1 juni vierden de Vrienden van Cobbenhagen hun 25-jarig bestaan in de Koepelhal in Tilburg met de heel bijzondere lustrumbijeenkomst ‘Understanding Generations’. Lees meer

 • 12-06-2018Persbericht

  Oratie Schaafsma: Politieke excuses als precaire weg naar een vreedzamere toekomst
  Persbericht - 12 juni 2018 In de afgelopen decennia hebben meer dan 60 landen 300 publiekelijke excuses aangeboden voor mensenrechtenschendingen binnen of buiten de eigen landsgrenzen. Dat blijkt uit het grootschalig internationaal onderzoek van hoogleraar Juliette Schaafsma, die op 15 juni haar oratie houdt. Excuses kunnen de verhoudingen tussen mensen herstellen: dan hebben ze een transformatieve werking. Maar als staten excuses uitspreken is de situatie complexer: soms worden collectief uitgesproken excuses intern niet gedeeld en roepen zij meer vragen op over schuld, schaamte en verzoening. Ook spelen culturele verschillen een rol. Schaafsma onderzoekt de betekenis van en de mogelijke rol die politieke excuses in verzoeningsprocessen kunnen spelen.
  Lees meer

 • 12-06-2018Nieuws

  Grote subsidie NWO voor datagedreven kankeronderzoek Krahmer, Pauws (TSHD) en Vermunt (TSB)
  Prof. Emiel Krahmer, prof. Steffen Pauws (TSHD) en prof. Jeroen Vermunt (TSB) hebben van NWO een omvangrijke subsidie van €457.000 ontvangen voor een onderzoek naar datagedreven, gezamenlijke besluitvorming voor individuele kankerpatienten. Lees meer