Dies Natalis Tilburg University 2021

Dies Natalis - Shaping Change

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Auditorium

UITGESTELD: Vanwege de oplopende besmettingen en de aangekondigde maatregelen is besloten om de 94ste Dies Natalis te verplaatsen. We gaan op zoek naar een geschikt moment waarbij alles weer mogelijk is.

Shaping Change

Het thema van deze Dies Natalis is Shaping Change. Snel veranderende leefomstandigheden hebben een verstrekkende invloed op onze samenleving. De opkomst van digitale valuta, een veranderend monetair speelveld, maar ook migratiestromen en huisvestingsvraagstukken zijn slechts een paar uiteenlopende voorbeelden. Tijdens deze academische plechtigheid wordt u geïnspireerd over deze vormen van verandering en hoe we hiermee om kunnen gaan.

Floris Alkemade

De keynote wordt verzorgd door architect Floris Alkemade (1961). Alkemade was van 2015 tot 2021 Rijksbouwmeester. In die functie voorzag hij de overheid van gevraagd en ongevraagd advies over het Rijksvastgoed. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het aanstellen van architecten voor Rijksvastgoed voor renovatie en nieuwbouw. Floris Alkemade werd verkozen tot architect van het jaar 2018. In juli 2018 was hij te gast in Zomergasten van de VPRO.

Onderwijsprijzen 2021

Tijdens de Dies Natalis worden de onderwijsprijzen 2021 uitgereikt. Vice rector magnificus Jantine Schuit zal achtereenvolgens de researchmasterthesisprijs, de masterthesisprijs en de dissertatieprijs uitreiken.

De uitreiking van het eredoctoraat aan Mary E. Barth, hoogleraar Accounting aan Stanford University, wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022.