Dies Natalis Tilburg University 2021

(Uitgestelde) Dies Natalis - Shaping Change

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Auditorium

Op 16 juni vindt de viering plaats van onze 94e Dies Natalis. Tijdens de viering worden drie eredoctoraten uitgereikt. Het nadenken over veranderingen en toekomst is het thema van de Diesrede die zal worden gehouden door de voormalige Rijksbouwmeester, de architect Floris Alkemade.

 

Uitreiking eredoctoraten

Tijdens de viering worden de al eerder aangekondigde eredoctoraten uitgereikt aan prof. Mary E. Barth (hoogleraar Accounting, Stanford University),en aan prof. Christine Moorman (hoogleraar Marketing, Duke University). Als erepromotoren zullen optreden respectievelijk hoogleraar Philip Joos en hoogleraar Inge Geyskens.  

Hoogleraar Tom Smeets zal optreden als erepromotor van prof. James Gross (hoogleraar psychologie, eveneens Stanford University), wiens eredoctoraat mede in het perspectief van 50 jaar van onderzoek en onderwijs in de psychologie aan onze universiteit, waarbij we in dit academisch jaar in het bijzonder stilstaan. 

Shaping Change 

De samenleving die wij willen bestuderen en begrijpen, maakt belangrijke veranderingen door, die we mede door ons onderwijs en onderzoek mede voeden. Het nadenken over veranderingen en toekomst is het thema van de Diesrede die zal worden gehouden door de voormalige Rijksbouwmeester, de architect Floris Alkemade. Tilburg University is bijzonder vereerd dat hij onze academische gemeenschap met deze rede wil inspireren en aanmoedigen daarin onze rol te spelen. 

Receptie in Foyer

Gelegenheid tot felicitatie van de eredoctores en een voortgezet onderling gesprek over de rede van Floris Alkemade zal er zijn tijdens de  receptie in de Foyer van het Cobbenhagengebouw, die aanvangt direct na de Diesviering.