Students walking in the Koopmans building

92e Dies Natalis | Science under Pressure

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: Cobbenhagen building

Dit jaar vierde Tilburg University haar 92e Dies Natalis op 21 november 2019. De academische ceremonie vond plaats in de Aula van het Cobbenhagengebouw. Het thema van dit jaar was Science under Pressure.

Het is belangrijk dat universiteiten het thema Wetenschappelijke Integriteit nadrukkelijk op de agenda plaatsen. Tijdens de Dies Natalis van dit jaar beoogden we de deelnemers te inspireren om na te denken over het belang van Wetenschappelijke Integriteit, en over wat we kunnen ondernemen om de geloofwaardigheid van wetenschappelijke resultaten, de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van onderzoek te versterken. In het programma van deze dag onderstreepten we de inspanningen die Tilburg University op dit vlak ontplooid heeft, en gingen we er nader op in. Daarnaast gaven we deskundigen op dit gebied de kans om hun inzichten met u te delen en in te gaan op de huidige ontwikkelingen.