Students walking in the Koopmans building

Symposium Toekomstvisies voor de katholieke kerk

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: CUBE, Aula

Op vrijdag 24 mei 2019 om 16.15 zal prof. dr. Staf Hellemans, hoogleraar godsdienstsociologie, zijn afscheidsrede ‘De grote transformatie van religie en van de Katholieke Kerk’ uitspreken. Voorafgaand aan deze rede is er een studiedag.

Wij nodigen U van harte uit voor deze evenementen. Via https://tiu.nu/24meiSH kunt u zich voor één of voor beide activiteiten aanmelden. Gelieve ook aan te geven of u van de lunch gebruik wenst te maken. Deelname aan zowel de studiedag, de lunch als het afscheidscollege is gratis.

Toekomstvisies voor de katholieke kerk

In 2018 verscheen het boek Envisioning Futures for the Catholic Church onder redactie van Staf Hellemans en Peter Jonkers. Daarin werpen een aantal vooraanstaande theologen, filosofen en sociale wetenschappers (Tomas Halik, Paul D. Murray, Johanna Rahner, Nicholas M. Healy, Matthias Sellmann, Massimo Faggioli, Timothy Radcliffe OP en de uitgevers) een blik vooruit op verschillende aspecten van de toekomst van de Katholieke Kerk in het Westen. Op basis van een realistische analyse van de huidige situatie verkennen zij de kansen en bedreigingen voor de Kerk en denken zij na over wegen voor de Kerk om zich intern te hervormen en extern opnieuw te positioneren.

Tijdens dit symposium wordt het boek Envisioning Futures for the Catholic Church voorgesteld en presenteren diverse auteurs en specialisten, reflecterend op het boek, hun visie op de toekomst van de de Katholieke Kerk. Aan het einde van het symposium wordt een exemplaar van het boek aangeboden aan Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch. Hij zal op het boek reageren vanuit het perspectief van het kerkelijk beleid.

Kosten en aanmelden
Deelname aan het symposium, lunch en afscheidscollege is kosteloos. Indien u komt, gelieve u aan te melden vóór 21 mei 2019 via het aanmeldingsformulier op https://tiu.nu/24meiSH.

Klik hier voor meer informatie.