News and events Tilburg University

Unlocking ‘The New Common’: Hoe de corona-epidemie onze samenleving verandert

Datum: Tijd: 15:00 Locatie: LocHal/online

Op zaterdagmiddag 19 september organiseert Tilburg University van 15.00u tot 16.30u een online talkshow over de coronacrisis. In de Tilburgse LocHal gaan de sprekers in op de vraag hoe de corona-epidemie onze samenleving verandert. Aanleiding is de publicatie van het Engelstalige boek “The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society”. Vijftig Tilburgse wetenschappers hebben een bijdrage geleverd aan het boek.

Lanceringsevent “Unlocking The New Common”

Tijdens het event wordt “The New Common” officieel gepresenteerd in de vorm van een stadsdebat vanuit de stadsbibliotheek LocHal in Tilburg, dat via livestream door iedereen is te volgen. In het debat zitten wetenschappers, bestuurders, studenten en andere vertegenwoordigers van de Tilburgse samenleving in vijf rondes samen aan tafel. Er wordt gesproken over het waarom van het boekproject en over de nieuwe kansen en bedreigingen op het gebied van de gezondheidszorg, generaties, lokaal bestuur en participatie en de digitale transformatie.

Vanaf 19 september is het boek ook te leen in de Bibliotheek LocHal.

Aan het debat is gratis online deel te nemen. Er is een beperkt aantal plaatsen in de LocHal in verband met de richtlijnen van het RIVM.

Programma

Presentatie door: Simone van Trier en Nathan de Groot

Ronde 1 

Het initiatief New Common

Wat houdt het project New Common in?

Wat kan dit betekenen voor de samenleving?

Margriet Sitskoorn - Hoogleraar klinische neuropsychologie

Ton Wilthagen - Hoogleraar arbeidsmarkt

Theo Weterings - Burgemeester Tilburg

Chantal Vergouw - Directievoorzitter Interpolis

Ronde 2 

Generaties

Hoe gaat het met jong en oud in tijden van corona?

Wat kunnen zij van de toekomst verwachten?

Loes Keijsers - Associate professor ontwikkelingspsychologie

Robin Pierce - Associate professor databescherming en privacy

William Harris Duke - Student Tilburg University

Lian Smits - Bestuurder STERK HUIS

Ronde 3 

Gezondheid

Hoe staat de zorg ervoor?

Hoe kunnen we werken aan preventie?

Petri Embregts - Bijzonder hoogleraar m.b.t. leven met een verstandelijke beperking

Katrien Luijkx - Hoogleraar ouderenzorg

Bart Berden - Voorzitter Raad van Bestuur ElizabethTweeSteden Ziekenhuis

Benjamin Langman - Sportfysiotherapeut, Directie Sport Medisch Centrum

Ronde 4 

Digitale Transformatie

Versnelt de coronacrisis de digitale transformatie?

Kan iedereen daar mee omgaan?

Kenny Meesters - Onderzoeker management en informatiesystemen

Max Louwerse - Hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie

Merwin de Jongh - CEO Building Blocks

Jantien Borsboom - Projectleider Digilab LocHal

Ronde 5 

Participatie

Hoe bereiken we dat iedereen volwaardig kan participeren in de samenleving?

Conny Rijken - Hoogleraar mensenhandel en globaliseren

Tim Reeskens - Associate professor sociologie

Esmah Lahlah - Wethouder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid Gemeente Tilburg

Carina Kruijsse - Bestuurder SMO Traverse

 

Het boek “The New Common”

In dit boek, onder redactie van Emile Aarts, Hein Fleuren, Margriet Sitskoorn en Ton Wilthagen, wordt de overgang van het oude naar een nieuw “samen” beschreven. Het woord “common” heeft veel interessante en relevante betekenissen waaronder: gemeenschappelijk, gewoon,  openbare plek, collectief. Al deze elementen spelen een rol bij het beschrijven van de effecten van de Covid-19 pandemie. En bij het inrichten van wat ook vaak de 1,5 meter samenleving of het nieuwe normaal wordt genoemd. Bijdragen zijn op uitnodiging geleverd door ruim vijftig wetenschappers uit allerlei vakgebieden, afkomstig uit alle vijf de faculteiten van Tilburg University. Deze zijn aangevuld met enkele collega’s van andere universiteiten en een enkele auteur uit het private domein.

"We hopen met dit boek de discussie aan te jagen over de maatschappelijke gevolgen van de Covid-19 pandemie en wel op een zodanige wijze dat het boek over een jaar achterhaald is maar in de tussenliggende twaalf maanden velen zal inspireren tot nieuwe inzichten, gedachten en aanvullingen.”  - Editors.

Achtergrond

Op 27 februari 2020 werd de eerste officiële coronabesmetting geregistreerd in Tilburg. Intussen is duidelijk dat er een pandemie is ontstaan met grote gezondheids- economische en sociale gevolgen. Daarom heeft medio maart een aantal hoogleraren van Tilburg University het initiatief genomen om het boek “The New Common” te schrijven. Met dit boek wil Tilburg University bijdragen aan een beter begrip van de impact van de pandemie en aan een toekomstgerichte visie en aanpak.

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.