Opening Academisch jaar 2023

Opening Academisch jaar 2023-2024: The Art of Digitalization

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Auditorium

The Art of Digitalization. Dat is het thema van de Opening Academisch jaar 2023-2024 op maandag 4 september om 16:00 uur in de Aula. Alle medewerkers en studenten zijn hiervoor uitgenodigd.

The Art of Digitalization

Digitalisering biedt kansen. Het zorgt ervoor dat we met een andere blik naar ons werk kijken, het maakt ons nieuwsgierig. Onze wetenschap wordt aangejaagd door digitalisering: ons onderzoek krijgt nieuwe kansen en digitale hulpmiddelen kunnen ook worden ingezet om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. We zien in onze universiteit veel enthousiaste docenten en studenten die steeds verder verkennen waar de kansen liggen. Digitalisering is overal, het is de motor voor innovatie. Wij omarmen digitalisering, maar moedigen ook kritische reflectie aan op deze belangrijke nieuwe ‘systeemtechnologie’ en geven actief ruimte voor de vele vragen die daarover in ons onderzoek aan de orde komen.  

Programma

  • Maandag 4 september 2023  
  • Ontvangst vanaf 15.30 uur  
  • Plenair programma 16.00 – 17.15 uur 
  • Borrel 17.15 – 18.30 uur 
  • Aula in Cobbenhagen gebouw, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
     

Bekijk de livestream

alexandra van huffelen

Key note Alexandra van Huffelen

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen deelt in een key note haar gedachten over digitalisering met ons. Tilburg University is bijzonder vereerd dat zij onze academische gemeenschap wil inspireren en aanmoedigen onze rol te spelen. Prof. dr.ir. Boudewijn Haverkort laat, mede in reactie op haar betoog, zien hoezeer we als academische gemeenschap de digitalisering agenderen in ons onderzoek.  

Sabina Leonelli

Uitreiking eredoctoraat

We reiken tijdens de bijeenkomst ook een eredoctoraat uit aan Professor Sabina Leonelli van The University of Exeter. Prof. dr. Maureen Sie van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is erepromotor. Het eredoctoraat wordt uitgereikt vanwege de academische verdiensten van prof. Leonelli, met name op het terrein van de impact van Big- en Open Data op onderzoek en de wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties van de implementatie van Open Science. Haar werk verbindt de humanities en digital sciences en is daarmee ook nauw verbonden met het profiel dat we ook binnen onze universitaire strategie nastreven.

sabina leonelli
paulina snijders

Paulina Snijders

Afscheid vicevoorzitter College van Bestuur Tilburg University

Aan het einde van de bijeenkomst neemt Hugo Reumkens, voorzitter van het Stichtingsbestuur, officieel afscheid van Paulina Snijders, vicevoorzitter en lid van het College van Bestuur van Tilburg University. Per 1 september 2023 treedt Paulina Snijders toe tot de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Aansluitend tijdens de receptie is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Paulina en haar te feliciteren met haar nieuwe functie. 

Als u een cadeau overweegt, dan zou Paulina een donatie aan stichting Movement on the ground bijzonder waarderen. Via hun Camp to CampUs werkwijze, zet dit Nederlands goede doel zich in om vluchtelingenkampen naar menswaardige en veilige leefomgevingen te transformeren, zodat mensen op de vlucht zich verder kunnen ontwikkelen en zich voor kunnen bereiden op een kansrijke toekomst. Tijdens de receptie is er ook gelegenheid om te doneren.  

Fransje Gimbrère

Presenteert 'Physis'

Fransje Gimbrère presenteert een bijzonder nieuw kunstwerk, waarin duidelijk wordt hoezeer onze universiteit en stad zijn verweven met de textielindustrie, die zowel in heden als verleden verbonden was met vroege en moderne vormen van digitalisering.  

physis