News and events Tilburg University

PhD Meeting on Pensions

Datum: Tijd: 11:00 Locatie: Maastricht University

We zijn verheugd aan te kondigen dat de jaarlijkse PhD meeting on Pensions, een initiatief van de Universiteit Maastricht en Tilburg University, in 2021 weer zal plaatsvinden! In de op dinsdag 5 oktober heten wij u van harte welkom op deze bijeenkomst op de Universiteit Maastricht.

Deze bijeenkomst heeft tot doel promovendi, postdoctorale onderzoekers en wetenschappelijk personeel samen te brengen met een onderzoek focus op pensioenen en aanverwante onderwerpen. De focus van de bijeenkomst is het stimuleren van het multidisciplinair onderzoek naar pensioenen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de pensioenwereld. Daarnaast krijgen de promovendi de mogelijkheid om hun netwerk te verbreden, hun onderzoek te toetsen en feedback uit te wisselen tijdens verschillende pitches en presentaties.

Het officiële programma van de PhD Meeting on Pensions 2021 wordt later bekend gemaakt. Inschrijven voor de PhD meeting is al mogelijk via dit registratieformulier. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u binnenkort automatisch meer informatie.

Alle promovendi en wetenschappelijk personeel met een onderzoek focus op pensioenen zijn welkom op de PhD Meeting on Pensions 2021. Verdere verspreiding wordt gewaardeerd.

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via pensionmeeting@maastrichtuniversity.nl.