Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie drs. E.E. van Lieshout-van Dal

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Aula

Dynamic Light and Dementia
The impact of dynamic light exposure on sleep and well-being in care and home setting

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotores: prof. dr. I.M.B. Bongers, prof. dr. ir. Y.A.W.D. de Kort
  • Copromotor: dr. ing. L.J.A.E. Snaphaan
     

Ellen heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de invloed van dynamisch licht op slaap, psychische en gedragsproblemen bij mensen met dementie, zowel binnen een klinische afdeling van de GGzE als in thuissituaties. Dat is bijzonder, want real-life onderzoek bij deze complexe en heterogene doelgroep wordt zelden verricht. Gezien de enorme groei van het aantal mensen met dementie, en de impact van deze ziekte op de persoon met dementie zelf, de naasten en de maatschappij, is onderzoek naar hoe we mensen met dementie en hun naasten kunnen ondersteunen niet alleen noodzakelijk, maar (met enige aanpassingen) zeker ook waardevol en mogelijk!

Ellen heeft haar promotietraject uitgevoerd binnen Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health, Tranzo, Tilburg University en de onderzoeksgroep EBMI van GGzE. Haar (co-)promotoren zijn prof. dr. Inge Bongers, prof. dr. Yvonne de Kort en dr. ing. Liselore Snaphaan.  

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream

Samenvatting

Mensen met dementie hebben naast geheugenproblemen ook vaak last van slaapproblemen, psychische en gedragsproblemen. Deze worden vaak met medicatie behandeld, zonder veel effect en met bijwerkingen. Licht is een veelbelovende niet-farmacologische interventie. In dit promotietraject is onderzocht, zowel in een klinische als thuissetting, of we mensen met dementie kunnen ondersteunen met een transporteerbaar en gebruiksvriendelijk dynamisch lichtsysteem. Zowel klinisch als thuis lukt het om mensen bloot te stellen aan significant meer licht. In de klinische setting verbeterde het slaappatroon en ontremd gedrag. In de thuissituatie werden geen verbeteringen op het slaappatroon aangetoond, wel verbeteringen op het patroon van depressie en agitatie. Thuisstudies naar het effect van technologische innovaties bij deze complexe heterogene doelgroep worden zelden verricht, maar zijn met wat aanpassingen zeker mogelijk en waardevol.