Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie mr. G.C. van der Burgt

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Splitsing in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Een evaluatie van de Nederlandse winstbelastingregels voor splitsingen ten aanzien van lichamen

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream