Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie G.M. van Hees MSc

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Supporting employees with common mental health problems at work: a realist approach

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotor: prof. dr. R.W.B. Blonk
  • Copromotores: dr. S. Oomens, dr. B. Carlier

Eén op de vijf personen krijgt in diens werkzame leven te maken met psychische problemen. Werknemers met veel voorkomende psychische problemen (VVPP), zoals stress, angst, depressie of mentale vermoeidheid, hebben meer kans op problemen tijdens hun werk. Dit leidt tot negatieve werkuitkomsten, zoals verminderde productiviteit of ziekteverzuim. Vanuit de literatuur en diverse stakeholders op de werkvloer geeft dit proefschrift antwoord op de vraag "Wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden en hoe?", middels een realist research benadering. Onze studies toonden aan dat een gedragsgerichte preventieve interventie het bewustzijn, eigen vertrouwen, vaardigheden en gedrag van leidinggevenden versterkte om werknemers te ondersteunen. Waar leidinggevenden vanwege de privacy niet naar de medische toestand mogen vragen, kunnen zij de werknemer vragen naar de mogelijkheden om te werken en deze afstemmen op het werk en de werkomgeving door middel van (tijdelijke) werkaanpassingen. Hierdoor ontstaat meer aandacht voor capaciteiten en functioneren in werk, in plaats van te focussen op aandoeningen en beperkingen van werkenden met VVPP.

Dit promotieonderzoek is mede mogelijk gemaakt door Instituut GAK.

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream