Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie M.K. Van de Sanden-Szabla MSc

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Superdiversity, Diaspora and Chronotopic Analysis in the Online-offline Nexus
A case study on the Polish diaspora in the Low Countries

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotores: prof.  dr. J.M.E. Blommaert †, prof.  dr. O.M. Heynders, prof. dr. H.L. Beck, prof. dr. J.W.M. Kroon

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream