Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie drs. P. Lodder MSc

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Medical Psychometrics: A psychometric evaluation of Type D personality and its predictive value in medical research

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotor: prof. dr. J.M. Wicherts
  • Copromotoren: dr. W.H.M. Emons, dr. H.M. Kupper

Publiekssamenvatting

Uit dit proefschrift is gebleken dat de statistische methodes die al decennia worden gebruikt in de Type D literatuur, bij nader inzien niet juiste zijn. We hebben geschat dat de conclusies in 50% van de Type D persoonlijkheidsliteratuur mogelijk herzien moet worden. Om dat zeker te weten is een heranalyse van deze studies nodig met geschikte methodes. We hebben een eerste poging daartoe gedaan door data van 19 eerder gepubliceerde studies samen te voegen, wat een dataset opleverde van ruim 11.000 patiënten met hart- en vaatziekten. In deze heranalyse vonden we gelukkig nog steeds steun voor de oorspronkelijke hypothese dat mensen met hart en vaatziekten een groter risico lopen op negatieve gezondheidsgebeurtenissen wanneer ze een Type D persoonlijkheid hebben.

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream