Tilburg University promotie PhD Defense

Promotie Y. Xia MA

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Aula

Why? Because…
Socio-psychological and syntactic variables affecting causal attribution in interpersonal verbs

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream