Nieuws en agenda

Retrofuturism in late modern video games

Dit programmaonderdeel is in het Engels.

Zie de Engelse webpagina voor meer informatie.

Wanneer: 16 november 2017 22:00

Einddatum: 16 november 2017 22:45