Nieuws en agenda

Brabant Robot Challenge

In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen. De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst.

Met de Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische en medische kennis nodig, maar moet ook gebruik gemaakt worden van sociaal wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. Waarom worden zorg robots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

Studenten van vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans Hogescholen – nodigen we uit om van april tot juni 2019 deel te nemen aan een unieke multidisciplinaire Robot Challenge met opdrachten uit Brabantse bedrijven en organisaties in de zorg.

Op 1 april gaan bedrijven en instellingen hun opdracht bekend maken tijdens de Kick off in de glazen zaal van de Loc hal in Tilburg. Tijdens de periode van april t/m juni verzorgen lectoren en hoogleraren lezingen over het onderwerp Robotica. Deze lezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken.

Lees meer over de Brabant Robot Challenge


Wanneer: 01 april 2019 17:30

Einddatum: 12 juni 2019 18:00