Nieuws en agenda

Begeleiding Startende Leraren Masterclass Zelfzorg – omgaan met stress en werkdruk

11 april 2018, 13:00-18:30 uur

Programma

 • Vanaf 13.00 uur: Inloop en koffie
 • 13.30-14.30 uur: Lezing Britta Bouma (Managing Partner van My HBM Academy)

Human Being Management

Hoe kan het dat je soms meer uren werkt dan anders, bergen verzet en geen werkdruk ervaart? En op andere momenten met minder werkuren, moeite hebt om je werk af te krijgen en grote werkdruk ervaart. Waar dat aan ligt en wat je daar zelf aan kunt doen, komt aan de orde bij de presentatie van Britta Bouma. Zij geeft een introductie over Human Being Management: oog hebben voor jezelf als gehele mens en niet alleen het zijn van een resource (de kennis of vaardigheid die je meeneemt). 

In elke organisatie spelen zaken die onzichtbaar en lastig te omschrijven zijn, maar die ongemerkt veel invloed hebben op de gang van zaken. Dit ‘natuurdeel’ van de organisatie loopt parallel met de onbewuste aansturing van jou als individuele medewerker. De kinderen waarmee je werkt kunnen je helpen om tot dit inzicht te komen. Ze hebben feilloos in de gaten of je goed in je vel zit.

Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Wat is van jou en wat is van de ander?
 • Goed voor jezelf zorgen: hoe doe je dat?
 • Hoe blijf je bij jezelf als de werkdruk toeneemt?  
 • Op sommige zaken reageer je feller dan op andere. Wat kun je daarmee?


 • 14:30-15:00 uur: Pauze
 • 15:00-18:00 uur: Workshops

  Keuze uit één van de twee intensieve workshops:

Workshop 1. Zelfzorg: frustraties, waardenwerk en inspiratie, Bianca Lugten

(Docent Existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden op de Universiteit voor Humanistiek, Trainer bij “Humanistieke Werkpraktijken”)

Over het omzetten van stress, werkdruk en frustraties naar waarde(n)volle interventies

Goed werk doen wordt steeds complexer. Docenten stuiten regelmatig op normen en waarden die niet verenigbaar zijn. Bovendien hebben zij te maken met uiteenlopende belangen. Protocollen en andere ‘papieren’ afspraken wijzen hierin niet altijd duidelijk de weg wat te doen. De situatie waarvoor je staat vraagt niet om een standaardtoepassing of standaardoplossing. Wie of wat moet je recht doen? Je kunt in complexe situaties handelingsverlegenheid en frustraties ervaren. Het komt op jou aan en je voelt je geroepen om iets doen.

Hoe frustraties tot waarde(n)volle interventies kunnen leiden, gaan we in deze workshop met elkaar en vanuit levende alledaagse casuïstiek uitwerken. Sterker nog, frustraties voeren we op als kennisverwervingsbron. Ook inspiratiebronnen gaan we werkbaar inzetten om ons handelingsrepertoire verder uit te breiden. Met behulp van de theorie van ‘Normatieve professionalisering’ kiezen we de juiste richting in onze complexe werkzaamheden.

‘Waarden aan het werk’ kunnen belangrijke aanknopingspunten zijn voor het verder versterken van jouw normatieve leerprocessen. Met elkaar ontdekken vanuit welke waarden je werkt in moeilijke situaties, en waarden herkennen en voor je laten werken geeft het gevoel meer ruimte te hebben. Je krijgt zicht op hoe je vanuit verschillende manieren van perspectief kan wisselen.

Workshop 2. Stressmanagement in het onderwijs, Ivo Boelens

Productiviteit op school wordt in grote mate bepaald door de mogelijkheid je te concentreren op je taken. Helaas is concentratie één van de dingen die ons langzaam maar zeker onmogelijk worden gemaakt. Om de paar minuten krijg je een vraag van een leerling, word je afgeleid door berichten op je telefoon of krijg je weer een nieuwe email. Bovendien heb je als leraar te maken met een steeds wisselende groep scholieren, die invloed hebben op jouw ‘werkplek’. Ook de maatschappij heeft wensen en eisen voor het onderwijs. Het gevolg is dat de werkdruk en stress van leraren toenemen.

In deze training gebruiken we een praktische benadering, die jou als docent of medewerker in het onderwijs helpt direct meer grip te krijgen op jouw situatie. We helpen je om aan de slag te gaan met jouw stressfactoren, leren je hoe je hiermee om kunt gaan en bieden je handvatten om concrete productiviteitswinst te boeken. In de training staan beproefde methoden op het programma, de focus ligt vooral op het terugkrijgen van jouw eigen energie. Je ontvangt een verzameling aan tips en tricks om aan de slag te gaan met timemanagement, met je energiehuishouding en om te acteren vanuit je gevoel.


 • 18:00-18:30 uur: afsluiting met soep en broodjes

Aanmelden

Meld je aan via het formulier


Wanneer: 11 april 2018 13:00

Einddatum: 11 april 2018 18:30