Nieuws en agenda

De Brexit van Willibrord

De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg voorbeeld van Europese samenwerking? Of stonden Engeland en het vasteland toen ook al tegenover elkaar? Vertrok Willibrord uit Engeland omdat hij er weg wilde, of omdat hij verbindingen wilde leggen?

Op 6 november, de vooravond van zijn kerkelijke feestdag, zijn deze vragen het onderwerp van het symposium ‘De Brexit van Willibrord’. De avond begint met een oecumenisch avondgebed in de Domkerk. Daarna verplaatst het programma zich naar de Tilburg School of Theology in Utrecht. Sprekers uit verschillende kerken vertellen over Willibrord, de christenen die na hem kwamen, en over wat hij betekent voor Europa. Avondvoorzitter ds. Joost Röselaers leidt het aansluitende panelgesprek.

Het avondgebed bij het feest van de heilige Willibrord vindt om 19.00 plaats in de Domkerk. Voorgangers zijn ds. Netty de Jong - Dorland en de pastoors Ton Huitink (RKK) en Bernd Wallet (OKK). Na het gebed lopen de deelnemers naar de faculteit, op ongeveer vijf minuten van de Domkerk. Hoofdspreker Miriam Adan Jones (VU) zal ingaan op de Engelse wortels van Willibrord. De drie panelisten van de avond zullen vanuit hun eigen expertise reageren op deze lezing. Abt Gerard Matthijsen is Benedictijn in de abdij van Egmond, en staat in dezelfde monastieke traditie als Willibrord. Prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, is missioloog en reflecteert op Willibrords missieactiviteit. Mgr. Joris Vercammen is aartsbisschop van Utrecht (OKK), en is naar de oud-katholieke traditie de opvolger van Willibrord. Na hun reacties op de lezing zullen deze sprekers met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in discussie gaan over de vraag wat de bezinning op Willibrord kan betekenen voor de Europese samenwerking.


Praktische informatie

  • Datum: 6 november 2017, 20.00-22.000uur
  • Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht (precieze locatie wordt later bekend gemaakt).
  • Informatie: via a luce-crc@tilburguniversity.edu
  • Toegang is gratis, aanmelden verplicht via deze link.

Wanneer: 06 november 2017 20:00

Einddatum: 06 november 2017 22:00