Nieuws en agenda

Symposium 'Op weg naar goede zorg voor jeugd'

Een kijkje achter de bouwschermen van de Academische Werkplaats Jeugd. Hoe ver zijn we op weg naar een betere zorg voor jeugd. Waar staan we tweeëneenhalf jaar na de transformatie in de jeugdhulp en tweeëneenhalf jaar na de oprichting van de academische werkplaats?

Datum: Dinsdag 7 november
Tijdstip: 13.00 tot 17.00
Locatie: Loft Tilburg (Ringbaan Oost 8-17), Tilburg
Aanmelden: u kunt zich hier aanmelden

Nieuwsgierig naar wat de Academische Werkplaats Jeugd de afgelopen 2 jaar heeft gedaan? Kom dan op 7 november naar het symposium ‘Op weg naar goede zorg voor jeugd’. We hebben een afwisselend programma met een groot aantal sprekers. Prof. dr. Ron Scholte, hoogleraar Zorg voor de Jeugdbespreekt de uitdagingen in effectieve zorg voor jeugd. De onderzoekers van de werkplaats laten in flitspresentaties zien op welke manier zij de verschillende aspecten van de transformatie bestuderen. Bovendien komen inspirerende voorbeelden aan bod van afgeronde projecten (o.a. de Houvast methodiek van de Noodkreet, ziekteverzuimbegeleiding van middelbare scholieren) waarin bruikbare kennis voor de praktijk is ontwikkeld.

Uitreiking K2 prijs
Het sluitstuk van de dag is de uitreiking van de K2 prijs. Deze prijs is in het leven geroepen door de Stichting K2 Groep en richt zich dit jaarop initiatieven die zich bezighouden met cultuursensitief werken. Het gaat daarbij om zowel preventief werken als actuele ondersteuning en zorg.


Programma


13.00 – 13.30      Inloop

13.30 – 13.35      Welkom door Dike van der Mheen

13.35 – 14.05      ‘De effectiviteit van de zorg voor jeugd: uitdagingen’ Kennismaking

                            met hoogleraar Ron Scholte.

14.05 – 14.45      Een kijkje achter de bouwschermen van de AW Jeugd.

                            Onderzoekers van de AW Jeugd aan het woord. Flitspresentaties

                            van lopend onderzoek

14.45 – 15.15      Pauze

15.15 – 16.15      Op weg naar goede zorg voor jeugd. Vier inspirerende

                            voorbeelden van het gebruik van wetenschappelijke resultaten

                            in de praktijk.

16.15 – 16.40      Uitreiking K2 prijs door Carel van den Heuvel en presentaties van

                            de prijswinnaars

16.40 – 16.45      Afsluiting
Wanneer: 07 november 2017 13:00

Einddatum: 07 november 2017 17:00