Nieuws en agenda

Inspiratiedag 'Met stomheid geslagen'

Praten over en vanuit het geloof gaat de gemiddelde theoloog goed af: mensen helpen in hun zoektocht naar God, mensen troosten en in hun kracht zetten. Het gaat om pastorale zorg en het vieren van geloof. Spannender en ook wel lastiger wordt het als je op je eigen geloof wordt aangesproken; als je uitgedaagd wordt – door de pastorant of door de situatie zoals die zich aandient – om in de eerste persoon enkelvoud te spreken. Hoe persoonlijk wordt het dan? Hoe persoonlijk kan en mag het worden?

De pastorale praktijk is veelzijdig en soms weerbarstig. Van pastores en geestelijk verzorgers wordt verwacht dat zij een breed scala van competenties tot hun beschikking hebben om recht te doen aan de unieke persoonlijke situatie van hun pastoranten. Telkens staan ze voor de uitdaging om zich vanuit het geloof en met theologische en pastorale kennis, vaardigheden en competenties te engageren in de geestelijke zorg; door te spreken en te handelen, met ritueel, sacrament en woord.

De inspiratiedag Met stomheid geslagen richt zich op het gelovige spreken in de pastorale praxis en dan met name de directe geloofscommunicatie, als een van de indirecte geloofscommunicatie te onderscheiden discours.

De directe geloofscommunicatie getuigt van Gods aanwezigheid in de wereld of in ieders persoonlijk leven, individueel en in gemeenschap met anderen. Dan wordt de pastor naast ambtsdrager tevens een (mede-)gelovige. In een wereld als de onze en in een werkveld met een hoge professionele standaard, is dat niet altijd een voor de hand liggende rol. Bovendien, de traditie leert dat zelfs profeten soms met stomheid geslagen waren. En als ze het woord namen, spraken ze Gods woord met huiver uit.

Het programma van Met stomheid geslagen biedt pastores en geestelijk verzorgers de gelegenheid om de taal van de directe geloofscommunicatie te verkennen en zo gevoelig te worden voor de functie en relevantie van deze specifieke competentie.

De inspiratiedag wordt georganiseerd in samenwerking van de Werkgroep Pastoraal Congres van de nieuwe bewegingen.

Over de titel

‘Met stomheid geslagen…’ is een verwijzing naar het relaas van de geboorte van Johannes de Doper in het evangelie van Lukas. Zacharias wordt met stomheid geslagen als hij de blijde boodschap van de aartsengel Gabriël niet kan geloven dat zijn echtgenote Elisabeth zwanger zal worden. Pas als hij bij de besnijdenis van zijn pasgeboren zoon, de door engel voorzegde naam bevestigt ‘werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt’ (Lk. 1, 64). Zijn profetische jubelzang wordt nog altijd gebeden in de lauden: het Benedictus Dominus (Lk. 1, 68-97).

Programma

inleidingen
10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Welkom door de dagvoorzitter prof. dr. Fred van Iersel
10.45 uur 'Geestelijke begeleiding en het spreken van het mysterie', prof. dr. Jozef Wissink
‘Theologie met hoofd én hart. Mogelijkheden en vruchten van geleefd geloof’, dr. ds. Arjan Plaisier
11.45 uur 'Op adem komen…'
Gesprek in en met de zaal
12.00/12.15 uur Lunch
verkenningen
13.00 uur 'Pastorale praxis van directe geloofscommunicatie'
Korte inleidingen van onder meer gevangenispastor diaken Ruud Wolthers, Hanneke Steetskamp over directe geloofscommunicatie in een geloofsgemeenschap en Nicolaas Sintobin SJ over de geloofscommunicatie in de Ignatiaanse oefeningen.
14.00 uur Pauze
14.15 uur 'Tolle, lege'
In drie parallelle sessies kunnen deelnemers nader kennis maken met drie wijzen van Schriftlezing:
(1) Nicolaas Sintobin SJ: Lezen van een contemplatieve tekst;
(2) dr. Laura de Vries: Evangelie perikoop gelezen als Woord van God
(3) drs. Michel Bronzwaer en Hanneke Steetskamp: de Woord van Leven-methode.
15.15 uur Pauze
15.30 uur 'Aangevuurd worden'
Wat waren de indrukken tijdens de drie parallelle sessies? Welke suggesties geven de drie inleiders mee voor de pastorale praktijk? Wat is voor sprekers en inleiders het belang van persoonlijk geloof en persoonlijke spiritualiteit voor hun (professionele) pastorale handelen?
16.00 uur Afsluiting
Aansluitend Vesperviering in de Vredeskapel van de Catharinakathedraal.

Praktische informatie

Datum: 22 november 2017, 10.00-16.30uur
Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61 3512 LG Utrecht
Kosten: € 30  (incl. lunch)
Accreditatie: PE PKN 0,25 studiepunt
Informatie: via luce-crc@tilburguniversity.edu
Opgave via het webformulier

Wanneer: 22 november 2017 10:00

Einddatum: 22 november 2017 16:30