Nieuws en agenda

Promotie mw. E.S.A. de Cock, MSc

Titel: Love before first sight: Parental bonding from pregnancy to toddlerhood
Promotores: prof. dr. H.J.A. van Bakel, prof. dr. W.H.J. Meeus
Copromotor: dr. T.A. Klimstra

Samenvatting

Al tijdens de zwangerschap bouwen ouders een emotionele band op met hun (ongeboren) kind. Deze vroege ouder-kind band blijkt stabiel over de tijd en belangrijk voor zowel het psychisch welbevinden van ouders als voor de ontwikkeling van hun kinderen.

Ondanks dat de ervaren band tussen ouder en kind belangrijk is en unieke mogelijkheden biedt voor vroege interventie bij problemen in de ouder-kind relatie, is hier nog maar weinig onderzoek naar gedaan. In haar proefschrift onderzocht Evi de Cock daarom het verloop, de voorlopers, en de consequenties van de vroege ouder-kind band. Daarnaast bestudeerde ze de invloed van (huil)gedrag van het kind op gevoelens en zelfvertrouwen van ouders.

De kwaliteit van de band met de baby zoals ervaren door de ouders blijkt relatief stabiel vanaf de zwangerschap tot de peutertijd. Ouders die tijdens de zwangerschap een lagere kwaliteit ervaren, ervaren relatief gezien ook een lagere kwaliteit na de geboorte. Bovendien blijkt een lagere kwaliteit van de band samen te hangen met meer angstgevoelens en minder optimale persoonlijkheidskenmerken van de ouders, een moeilijker temperament van het kind en problemen in de sociale omgeving (minder steun van de partner en meer opvoedingsstress). Belangrijk is dat de band die zowel moeders als vaders met hun baby ervaren gerelateerd is aan opvoedingsstress en vertrouwen in het ouderschap bij de ouders en aan de ontwikkeling van het kind op het gebied van zelfregulatie.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van ongeveer 400 zwangere vrouwen en 300 van hun partners die gevolgd zijn vanaf de zwangerschap tot 24 maanden na de geboorte. Ouders hebben vragenlijsten ingevuld tijdens de zwangerschap en op 6 en 24 maanden na de geboorte. Voor het onderzoek naar de effecten van huilgedrag van het kind is gebruik gemaakt van een studie met een levensechte huilende pop. Zo kon op een objectieve wijze worden vastgesteld dat kind kenmerken (zoals huilen) de gevoelens en het zelfvertrouwen van ouders kunnen beïnvloeden.

De uitkomsten van dit proefschrift geven aan dat het van belang is dat onderzoekers en professionals aandacht (blijven) schenken aan het in kaart brengen en monitoren van de kwaliteit van de band die ouders met hun (ongeboren) baby ervaren. Dit kan vroege bijsturing en advisering mogelijk maken.Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


 

Wanneer: 08 september 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University