Nieuws en agenda

Promotie mw. drs. J.M.P. Verpalen

Titel: Dyslexia in a Multicultural Context
Promotores: prof. dr. A.J.R. van de Vijver, prof. dr. A.M. Backus

Ongeveer 5 % van de schoolgaande kinderen in Nederland heeft dyslexie. Dyslexie komt in dezelfde mate voor bij kinderen van een niet-westerse culturele afkomst. In het kader van het promotieonderzoek ‘Dyslexia in a Multicultural Context’ heeft Anick Verpalen onderzoek gedaan naar de problemen die het gebruik van dyslexie screeningstests met zich mee kunnen brengen voor kinderen met een niet-westerse culturele afkomst. Er zijn verschillende screeningstest op de markt die een mogelijk dyslexierisico opsporen bij kinderen, en waarmee kan worden beoordeeld of verder onderzoek naar dyslexie nodig is. De talige taken van deze tests meten met name de moeite met fonologische vaardigheden, één van de bekendste problemen van dyslexie. Deze taken doen echter vaak onbedoeld een beroep op taal- en cultuurkennis. Uit het onderzoek van Anick Verpalen blijkt dat kinderen van een niet-westerse culturele afkomst met deze taken op verschillende leeftijden (in groep 3, 5 en 7) meer moeite hebben dan hun klasgenootjes van Nederlandse afkomst, wat het betrouwbaar meten van een risico op dyslexie bemoeilijkt. Het niveau van woordenschat blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat visuele taken die woord- en letterherkenning en visuele aandachtspanne meten een risico op dyslexie voorspellen, ondanks dat deze vaardigheden de laatste jaren weinig aandacht gekregen hebben in de diagnostiek protocollen. Nieuwe, voor dit onderzoek ontwikkelde, testitems met veel voorkomende en op slechts één manier uit te spreken letters en woorden en daarnaast met verzonnen woorden, blijken effectief als alternatief bij zowel de auditieve fonologische als visuele taken in het voorspellen van dyslexie bij kinderen met zowel een Nederlandse als niet-westerse culturele afkomst. Deze taken worden minder beïnvloed door het niveau van woordenschat. Het vervangen van letters door symbolen had geen effect bij de visuele taken. De vaardigheden van visuele herkenning en visuele aandachtspanne zijn bij dyslexie dus duidelijk letter- en woord gerelateerd. Uitval hierop is, net als de fonologische problemen, goed op te sporen met de nieuw ontwikkelde testitems van dit onderzoek bij schoolgaande kinderen ongeacht hun afkomst.Locatie: Cobbenhagen gebouw, Ruth First room (toegang via Koopmansgebouw) 


Proefschrift aanvragen


 

Wanneer: 06 juni 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University