Nieuws en agenda

Promotie dhr. J.M.T. Krijnen, MSc

Titel: The Psychological Dynamics of Inertia
Promotor: prof. dr. M. Zeelenberg
Copromotor: dr. S.M. Breugelmans

Samenvatting

Waarom stellen veel mensen de voorbereiding op hun pensioen uit, zélfs wanneer het beter zou zijn om meteen actie te ondernemen? Een populaire verklaring is dat mensen hun pensioen niet belangrijk genoeg vinden. Het promotieonderzoek van Job Krijnen laat zien waar deze verklaring tekort schiet.

Beter inzicht in het belang van pensioenen voorspelt wél of mensen van plan zijn om zich in hun pensioen te verdiepen, maar niet of mensen daadwerkelijk actie ondernemen. Daarnaast blijkt uit een serie experimenten dat mensen belangrijke beslissingen vaker uitstellen dan minder belangrijke beslissingen. Kortom, het benadrukken van belang lijkt een ineffectieve strategie om uitstel te voorkomen en kan de kans op uitstel van keuzes zelfs vergroten.

Tevens draagt dit proefschrift alternatieve verklaringen voor uitstel aan. Mensen laten goede kansen om te sparen links liggen omdat ze in het verleden betere kansen gemist hebben. Ook onderschatten ze de financiële kosten van uitstel, waardoor de pensioenvoorbereiding minder urgent lijkt dan het daadwerkelijk is.

Dit onderzoek suggereert drie manieren waarop pensioenbeleid en -communicatie uitstel zou kunnen verminderen: focus op gemak in plaats van belang; focus op de toekomst in plaats van het verleden; focus op de directe gevolgen in plaats van langetermijngevolgen.


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen

Wanneer: 13 januari 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University