Nieuws en agenda

PwC Pensioenlezing 2018

Donderdagmiddag 6 december 2018 organiseert het Competence Centre for Pension Research de 14e editie van de pensioenlezing. Het thema van dit jaar is “Afschaffing doorsneesystematiek in pensioen: appeltje eitje?”

Het kabinet wil de doorsneesystematiek afschaffen en een verplichte leeftijdsonafhankelijke premie invoeren voor alle pensioencontracten. Dat brengt allerlei praktische en beleidsmatige uitdagingen. Hoe kan de pensioensector zich daar nu op voorbereiden? En wat betekent dit voor werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld in het arbeidsvoorwaardenbeleid?

In deze editie staat dus de afschaffing van de doorsneesystematiek centraal, ongeacht het type pensioencontract. Diverse sprekers, onder wie drs. Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom AAG, prof. mr. drs. Mark Heemskerk, ir. drs. Lilian van Duijnhoven AAG en mr. dr. Bastiaan Starink, laten hier vanuit verschillende invalshoeken hun licht op schijnen. Denk aan de kanteling van het fiscale pensioenkader, de juridische inbedding en de doorwerking naar het arbeidsvoorwaardenbeleid. Maar onderschat ook niet de te verwachte effecten op de uitvoeringsprocessen, zeker in de transitiefase. Hoe blijft u in control?

U bent welkom vanaf 12:15 uur in de Aula van Tilburg University voor een lunch. Het inhoudelijke programma start om 13.00 uur en eindigt rond 17:00 uur. Verdere programmadetails volgen. U kunt u nu al inschrijven via het registratieformulier. Deelname aan de PwC Pensioenlezing is gratis.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar J.L.Warren@tilburguniversity.edu.

Voor routeinformatie en een plattegrond kunt u hier terecht.

Wij hopen u 6 december 2018 op Tilburg University te mogen ontvangen!

Wanneer: 06 december 2018 12:15

Einddatum: 06 december 2018 17:00