Nieuws en agenda

Visual Thinking Strategies: Look beyond Stereotypes *

Kritisch kijken, denken en goed beargumenteerd jouw visie bepleiten. Het zijn skills die je de rest van je leven kunt gebruiken. In vier Kritisch denken-workshops van Academic Forum over Visual Thinking Strategies (VTS) staan ze centraal en kun je ze oefenen. Op 24 mei zal de focus gericht zijn op de sociale wetenschappen, meer specifiek: organisatiewetenschappen. In deze derde bijeenkomst uit de serie zal de aandacht gericht zijn over hoe je voorbij stereotypes kunt kijken om zo een beter begrip te krijgen van en beter samen te werken met collega’s. (voertaal: English)

Programmainformatie


Datum 24 mei, 26 juni
Voertaal 24 mei: English / 26 juni: Nederlands
Aanvang Zie hieronder bij 'Bijeenkomsten'
Locatie Zie hieronder bij 'Bijeenkomsten'
Deelname Gratis: aanmelden kan via het aanmeldformulier. Je kunt aan de hele training deelnemen, maar ook aan individuele bijeenkomsten afzonderlijk.
Sprekers Janneke van Leeuwen, Maria IJzermans, Hans van Dijk, Josette Jacobs
Contactpersoon Ingemarie Sam
Organisatie Academic Forum (Tilburg University) & VTS Nederland
*Certificaat Deze activiteit kan meetellen voor het Certificaat Academic Forum. Let op: de gehele training geldt als één bijeenkomst (voorwaarde is het volgen van minstens drie van de vier trainingssessies).

In een serie van 4 bijeenkomsten wordt studenten en andere belangstellenden een programma geboden, dat leert om je beter in te kunnen leven in de belevingswereld van anderen en om je eigen mening beter te verwoorden. Elke bijeenkomst wordt ingestoken vanuit een van de wetenschapsgebieden van onze universiteit. Op 24 mei gebeurt dat vanuit het perspectief van de sociaalwetenschappen. Sociaalwetenschapper Hans van Dijk zal ons helpen voorbij onze stereotypes te kijken. Door middel van een oefening waarbij sinaasappels worden gebruikt, zullen de deelnemers een beter begrip krijgen van en inzicht krijgen in de verschillen tussen mensen en hun referentiekader. Deze inzichten kunnen helpend in verschillende situaties zijn, variërend van het werken met verschillende collega’s in een team tot begrip van hoe de integratie van vluchtelingen kan worden gefaciliteerd. Hans van Dijk zal uitleggen hoe VTS op eenzelfde manier mensen kan helpen voorbij hun stereotypes te kijken. (voertaal: English)

Waarom Visual Thinking Strategies? >>

Academic Forum van Tilburg University biedt VTS als eerste Nederlandse universiteit aan al haar studenten. Je leert:

 • Beter inleven in een ander, elkaars wereld instappen;
 • Argumenteren op basis van feitelijke bewijsvoering, met lef;
 • Verbanden zien en details onderscheiden in complexe informatie;
 • Speculatief denken en meerdere mogelijkheden zien;
 • Herzien of uitbreiden van mening op basis van argumenten;
 • Leren geduldiger te zijn, meer tijd nemen voor contemplatie en analyse, uitstellen van oordeel.

Bijeenkomsten voorjaar 2018 >>

Gepland staat een serie bijeenkomsten met steeds een focus op één van de wetenschapsgebieden psychologie, rechten, sociologie of filosofie. Je kunt aan de hele training deelnemen, maar ook aan individuele bijeenkomsten afzonderlijk.


 • VTS & your brain: The thinking eye and the social brain (English spoken)
  Janneke van Leeuwen, PHd (UCL Institute of Neurology, London)
  Tuesday 20 March, 12:45-14:30, Black Box (Esplanade Building)

 • VTS in de rechtszaal: het onderscheid tussen feiten en meningen bij het argumenteren (Nederlands)
  Maria IJzermans (universitair docent TLS)
  Donderdag 26 april, 14:45 – 16:30, Black Box (Esplanade Building)

 • Diversity and orange juice – How to look beyond stereotypes and to understand differences between people by looking closely (English spoken)
  Hans van Dijk (assistant professor TSB)
  Thursday 24 May, 10:45-12:30, WZ 104 (Warande Building)

 • VTS & & Gadamer’s filosofie: 'Kennis doet pijn’ (Nederlands)
  Josette Jacobs (assistant professor Wageningen University)
  Tuesday 26 June, 12:45-14:30, Black Box (Esplanade Building)

Hoe werkt VTS? >>

Met een kleine groep bekijk je een kunstwerk. Wat zie je? En wat ziet je buurman? De trainer zorgt ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om de eigen visie en associaties te benoemen. Je kijkt zelf en door de ogen van de ander. Zo leer je dat je eigen visie er mag zijn, net als die van een ander. En dat we allemaal vanuit ons eigen brein naar kunst kijken. Dat doen we overigens niet alleen naar kunst, maar ook naar een patiënt, een rechtszaak of een bedrijf. Door nauwkeurig, rustig en samen te kijken, zie je meer.


Wetenschappelijk onderzoek >>

Het programma loopt al meer dan 25 jaar in de Verenigde Staten en is daar uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Momenteel maken zestig medische opleidingen in de VS er gebruik van. Het is verplichte kost voor Yale- en Harvard studenten. Ook in Ierland is het programma geïntroduceerd om geneeskundestudenten te leren observeren en diagnosticeren.


Meer over VTS >>

Visual Thinking Strategies is in de jaren ‘90 ontwikkeld door Philip Yenawine, destijds hoofd educatie van het MOMA in New York, en Abigail Housen, cognitief psycholoog en onderzoeker aan de universiteit van Harvard. De aanleiding was de constatering dat bezoekers van het museum zich uitstekend vermaakten maar vrijwel niets onthielden van wat ze te horen hadden gekregen tijdens een rondleiding. De innovatieve methodiek die Housen had ontwikkeld voor het meten van esthetische ontwikkeling en de vertaling daarvan naar educatie vormt de basis van VTS. De afgelopen tien jaar is de methodiek verder verfijnd door onderzoek en praktijkervaring. In de VS wordt VTS al jarenlang met succes toegepast op veel scholen, universiteiten en in musea. Ook in Nederland werken inmiddels al enkele scholen met VTS. Beeldende kunst wordt in Nederland sinds anderhalf jaar ook gebruikt in een methode voor het verbeteren van analyseren en diagnosticeren, als onderdeel van de opleidingen Geneeskunde bij onder meer Erasmus MC en Radboud.Deze training is een initiatief van Academic Forum (Tilburg University).Wanneer: 24 mei 2018 10:45

Einddatum: 24 mei 2018 12:30