Nieuws en agenda

Symposium 'Wat is er nodig om weer aan het werk te gaan na verzuim bij psychische problemen?'

Perspectieven vanuit de wetenschap, de werknemer, werkgevers en professionals

Symposium georganiseerd door de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo.

Datum: Donderdag 9 november 2017
Tijdstip: 14.30 tot 18.15 uur. Aansluitend is er een borrel.

Ontvangst en inschrijven is vanaf 14.45 uur in de foyer van Dante Building (Campus Tilburg University). Symposium start om 15.30 uur in Warande Building (WZ1)

Langdurig ziekteverzuim komt relatief veel voor bij werknemers met psychische problemen. Ziekteverzuim is op de eerste plaats zeer nadelig voor de werknemer en daarnaast ook kostbaar voor werkgever en de maatschappij. Toch lijkt het lastig om herstel van psychische problemen te bespoedigen en verzuim te verkorten of te voorkomen. Hoe komt dit en wat is er nodig om herstel en werkhervatting te bespoedigen? Tijdens dit symposium gaan de sprekers vanuit verschillende perspectieven in op de dillema’s, kansen en mogelijkheden van werkhervatting van werknemers met psychische problemen.

Er is accreditatie aangevraagd bij ABC1/KNMG (voor o.a. huisartsen), ABSG (voor o.a. bedrijfs- en verzekeringsartsen), NIP (A&O|A&G psychologen) en NVvA (arbeidsdeskundigen).

Programma

14.45 - 15.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

15.30 - 15.40 uur

Start symposium en welkom door prof. dr. Dike van de Mheen, voorzitter Tranzo

15.40 - 16.00 uur

Vier weten meer dan één? Vergelijking van de perspectieven van huisartsen,
bedrijfsartsen, leidinggevenden en psychologen op wat nodig is voor werkhervatting bij psychische problemen (Dr. Evelien Brouwers, Tranzo/ Tilburg University)

16.00 - 16.20 uur

Het perspectief van de werknemer zelf over wat helpt en belemmert in werkhervatting bij psychische problemen (Dr. Margot Joosen, Tranzo/ Tilburg University)

16.20 - 16.40 uur

Wat werkt? Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over interventies om herstel en werkhervatting te bespoedigen bij werknemers die verzuimen met psychische problemen (Dr. Karen Nieuwenhuijsen, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

16.45 - 18.10 uur

Korte persoonlijke presentaties over ervaring, aanpak en visie van 5 stakeholders
  • De werkgever: Ivo Jamar, Tilburg University
  • De werknemer: Anneke Huson, tekstschrijver/onderzoeker/redacteur
  • De huisarts: Kees de Kock, huisarts te Deurne
  • De bedrijfsarts: Jurriaan Penders, bedrijfsarts en voorzitter NVAB
  • De psycholoog: Dick Freriks, directeur Ascender & Prof. dr. Jac van der Klink

18.10 - 18.15 uur

Afsluiting gevolgd door borrel

Wanneer: 09 november 2017 14:30

Einddatum: 09 november 2017 18:15

Prijs: Gratis