woman with camera

Symposium 'Naar een rechtvaardige(r) wereldeconomie'

Datum: Tijd: 12:45 Locatie: Online

Volgens recent onderzoek zijn er in niet-westerse landen iets minder dan twee (1,8) mensen voltijd aan het werk voor het gemiddelde Nederlandse huishouden, vaak onder slechte omstandigheden. Tijdens dit symposium op maandagmiddag 25 januari wordt de vraag gesteld wat het betekent dat wij in Nederland nog steeds op zo'n grote schaal economische macht over mensen uitoefenen.

Met experts uit allerlei velden  economen, historici, theologen, politici proberen we daarnaast na te denken over de wijze waarop we tot een rechtvaardige(r) wereldeconomie kunnen komen. Deze sprekers zijn, in willekeurige volgorde:

  • Gerard de Korte (bisschop Den Bosch),
  • Paul Schenderling (Berenschot),
  • Alain Verheij (theoloog/auteur), 
  • Birgit de Vos (WUR), Arjen Siegmann (CDA),
  • Matthias Olthaar (NHL Stenden),
  • Wouter Mensink (SCP), Peter van Dam (UvA),
  • Ruben Zandvliet (ABN AMRO),
  • Michel Scholte (TruePrice) en
  • Martijn Stoutjesdijk (Tilburg University).

Bekijk het programma

Aanmelden

De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan via de speciale symposium-website: www.14miljoen.nl . Vanwege de coronacrisis zal het symposium online georganiseerd worden.