Inaugural address

Inaugurele rede prof. dr. L.A.M. van de Goor

Datum: Tijd: 16:15 Locatie: Aula

Preventie revisited: Gezond gedrag vraagt om een gezonde leefomgeving

Door kennis te genereren in co-creatie met het praktijkveld draagt de leerstoel bij aan professionalisering en academisering van de publieke gezondheid. Het onderzoeksprogramma richt zich op het verkleinen van de gezondheidskloof, meer in het bijzonder: hoe ‘wicked problems’ in de public health vanuit een collectieve en integrale benadering kunnen worden aangepakt. Zo gaat het bijvoorbeeld bij het bevorderen van gezond gedrag niet alleen over individuele gedragsverandering maar vooral over de impact van de sociale en fysieke leefomgeving, kansenongelijkheid in onderwijs en werk, armoede en schuldenproblematiek op ervaren gezondheid en welbevinden.

Locatie: Cobbenhagen building, Aula 

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream