Tilburg Sustainability Center

Lancering sustainability factory en ondertekening SDG charter

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Cube

Op 3 februari 2020 wordt de Sustainability Factory gelanceerd met een themaweek rondom Inclusiviteit. De opening van de themaweek wordt gedaan door collegevoorzitter Koen Becking, hij tekent op dat moment ook het Sustainable Development Goal (SDG) charter.

Lancering Sustainability Factory

De Sustainability Factory is de 'Green Office' van Tilburg University. Het is een creatieve, vernieuwende plek waar in nauwe samenwerking met studenten en staf ideeën over duurzaamheid worden uitgewerkt tot concrete projecten waar de Universiteit steeds duurzamer van wordt. Het kan hierbij gaan om het verduurzamen van onze campus, het organiseren van een evenement, maar bijvoorbeeld ook om het opzetten van een duurzaamheidsproject in het kader van het onderwijs. De Sustainability Factory is een belangrijk initiatief voor de uitvoering van het TiU duurzaamheidsplan 'Towards a Sustainable University' dat in juli 2019 door de Universiteitsraad is vastgesteld. Voor de Sustainability Factory zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties leidend.

Schrijf je in voor de lancering!

Themaweek: Inclusiviteit

Inclusiviteit is gekozen als thema van de lancering omdat het een belangrijk onderdeel is van het Tilburg University duurzaamheidsbeleid, maar daar misschien niet altijd meteen mee in verband wordt gebracht. Er gebeurt op onze universiteit echter zeer veel op dat vlak; zowel binnen onderwijs, onderzoek als in het dagelijks beleid; iets wat de Sustainability Factory graag ondersteunt.

Ondertekening SDG charter

Tijdens de opening van de themaweek ondertekent Koen Becking het SDG (Sustainable Development Goal) charter; waarmee Tilburg University zich schaart achter de instituten die verklaren de SDG’s te volgen in hun beleid. Op hetzelfde moment lanceert hij  de Sustainability Factory. Dit initiatief is een van de instrumenten van de universiteit om een bijdrage te leveren aan deze 17 Sustainable Development Goals. 
De VSNU heeft ook een SDG dashboard tool uitgebracht om te laten zien hoeveel er op dit vlak gebeurt.

Activiteiten 3-7 februari

Naast de lancering op 3 februari om 10 uur zijn er de hele week drie exposities op de campus:
Cube: Er wordt een korte presentatie getoond in de entree van Cube. De presentatie laat verschillende onderwerpen zien waar Tilburg University aan werkt met betrekking tot Inclusiviteit. Zowel op het gebied van onderzoek/ onderwijs/ campus en assets.

Koopmans: In de entree van het Koopmansgebouw worden 17 grote SDG-boxen geplaatst, die verwijzen naar de Sustainability Factory en de presentatie in Cube.

Dante: In het Dantegebouw wordt een 'inclusieve' zitruimte gecreëerd; met SDG gedrukte stoelen. Op elke stoel ligt een boekje waarin een doel wordt toegelicht. ’s Morgens (tussen 8 en 9 uur) worden bezoekers uitgenodigd om samen een Sustainabili-tea te drinken (bij voorkeur uit een eigen beker).

Meer informatie

De activiteiten zijn bedoeld voor alle medewerkers en studenten van de universiteit. Zowel studenten en medewerkers die zich op dit moment al bezighouden met het thema inclusiviteit als studenten en medewerkers die nog niet weten wat Tilburg University op dit gebied doet.
Meer informatie over de Sustainability Factory en contactmogelijkheden vind je op de website: www.tilburguniversity.edu/sustainability-factory