News and events Tilburg University

Symposium: De betrokkenheid van bedrijven bij gewapende conflict en toegang tot de rechter voor mensenrechtenschendingen en milieuschade

Datum: Tijd: 12:30 Locatie: Black Box

Het symposium brengt deskundigen op het gebied van transitional justice, vredesopbouw, ontwikkeling, mensenrechten, milieu en het bedrijfsleven samen om te discussiëren over de betrokkenheid van bedrijven bij mensenrechten en milieuschade in situaties van gewapend conflict en de barrières voor slachtoffers bij het de toegang tot het recht.

Met Colombia als casestudy onderzoekt het de rol van bedrijven in gewapende conflict en vredesopbouw, evenals verschillende juridische mechanismen om mensenrechtenschendingen en milieuschade door bedrijven aan te pakken.
Het symposium wordt georganiseerd door het departement Public Law and Govenrance van Tilburg Law School ter gelegenheid van de verdediging van het proefschrift van Philipp Wesche getiteld ‘Business-related human rights schendings and access to justice in Colombia’.

Het symposium wordt ondersteund door het Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR).

Het symposium is in het Engels.