News and events Tilburg University

TILT participeert in miljoenenproject Nationale Wetenschapsagenda over ‘Internet of things’

Gepubliceerd: 13 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 13 juni 2019

Ruim 200 onderzoekers hebben van NWO financiering ontvangen voor interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke partijen. Het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT): levert expertise aan het project INTERSECT, waarvoor ruim 8 miljoen euro beschikbaar is gesteld. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO dit onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

In totaal is er 61 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ‘kennisketenbrede’ samenwerking binnen het programma Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke-, semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarin intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek.

De toegekende onderzoeken richten zich onder andere op urgente medische vraagstukken, vraagstukken over jeugd en gedrag, klimaatverandering en leefomgeving, maar ook digitale veiligheid en historische vraagstukken. Binnen de consortia is er een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals de Politie Academie en Rijkswaterstaat tot organisaties zoals de dierenbescherming en het Rode Kruis. Ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd door o.a. Royal IHC, ABN Amro en Bayer.

INTERSECT: An Internet of Secure Things

Het internet van de dingen is een van de grootste uitdagingen (en - vanaf vandaag - mislukkingen) voor cyberveiligheid en cyber-privacy. INTERSECT pakt deze maatschappelijke en technische uitdaging aan door een volledig nieuw, fundamenteel perspectief te hanteren dat veiligheidsonderzoek (bv. ontwerp, defensie, het genereren van aanvallen) combineert met juridische en criminologische benaderingen.

Projectleider: prof. dr. S. Etalle (Technische Universiteit Eindhoven)

Deelnemers: Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Tilburg University, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Fontys Hogeschool, Hogeschool Leiden, TNO, Hogeschool van Amsterdam, BDO Advisory B.V., Brainport Development N.V., Bosch Security Systems B.V., Centric Netherlands B.V., Compumatica secure networks B.V., Consumentenbond, Fourtress BV, ICT Automatisering B.V., Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Océ-Technologies B.V., Omron Europe B.V., Oracle Nederland B.V., Koninklijke Philips N.V., Qbit Cyber Security, Secura B.V., Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Siemens Nederland N.V., Signify Netherlands B.V., Simac Techniek N.V., SURFnet B.V., Synopsys Netherlands B.V., Technolution B.V., Verum Software Tools B.V.

Toekenning: € 8.227.427