woman with camera

Aalmoezeniers vinden hun leven verrijkt na afloop van militaire vredemissie

Published: 17 september 2019 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

Aalmoezeniers zijn belast met het verlenen van pastorale en religieuze zorg aan militair personeel. Deze rol is gecompliceerd omdat zij weliswaar in uniform zijn, maar niet meevechten en geen bevelen mogen geven. Toch ervaren zij veelal dat hun geloof door hun deelname aan militaire vredesoperaties is verdiept en verrijkt. Dat concludeert Bart van Dijk, die op 18 september promoveert.

De aalmoezeniers blikken over het algemeen positief terug op vredesmissies, omdat zij meer  nabij de pastoranten zijn en hun liturgische rol duidelijker is dan op de kazerne. Daarvoor krijgen zijn veel waardering en erkenning en dat geeft hun het gevoel zinvol werk te verrichten, ook al is de omgeving van de vredesmissie soms gewelddadig. 

Zij nemen deel aan het leven van de militairen, zonder met hen samen te vallen. Van Dijk noemt dat participatiepastoraat. Datzelfde komt overeen met hoe aalmoezeniers de rol van God in het lijden beschouwen: namelijk die van een nabije, liefdevolle en niet oordelende God.

Bart van Dijk (Heerlen) studeerde aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam  en deed promotieonderzoek gedaan aan de Tilburg School of Catholic Theology.
Hij kwam op 11 september 2000 in dienst bij de krijgsmacht als vlootaalmoezenier bij de krijgsmacht en werkt nu op Vormingscentrum Beukbergen.

Noot voor de pers
Bart van Dijk promoveert op 18 september 16.00 uur aula van de universiteit, Warandelaan 2. Titel proefschrift: In de strijd nabij. Nederlandse aalmoezeniers in militaire missies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, via persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel. 06 19678521.