Nieuws en agenda

Populisme, democratie en de nieuwe wereldorde

De wereld is in rep en roer. De uitverkiezing van Donald Trump tot president van de VS, en vervolgens de maatregelen die hij treft, doen overal in de wereld veel stof opwaaien. Of erger. Samuel Huntington schreef over botsende beschavingen en de nieuwe wereldorde (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order). Die ‘clash’ lijkt actueler dan ooit.
Hoe gaat de nieuwe wereldorde er uit zien? Waartoe leidt de isolationistische Trump-politiek van America First? Veranderen de machtsverhoudingen in de wereld, ten gunste van/ten nadele van wie? En hoe krijgt de strijd tegen terrorisme gestalte? Wat is de impact van boze burgerpartijen in Europa? Wat gaat dat voor betekenen voor vluchtelingen en islamieten? Staat de democratische rechtsstaat op het spel?
In dit dossier volgen we de bijdragen van Tilburgse wetenschappers aan dit debat.