Nieuws en agenda

L2TOR onderzoeksproject tweede taalles aan kinderen door robots wint prijs

Het onderzoeksteam van Paul Vogt van DCI (TSH) dat aan het L2TOR project werkt, heeft op 30 september op het DRONGO talenfestival in Utrecht de ScienceLive @DRONGO award gewonnen voor de beste Lab demonstratie. Met deze prijs kan het onderzoeksteam een ‘live’ experiment uitvoeren in het NEMO Science Museum te Amsterdam gedurende een van de schoolvakanties in 2018. Het is nog onbekend hoe het experiment eruit gaat zien en wanneer het precies plaats zal vinden.

L2TOR is een door de Europese Commissie gefinancierd project dat onderzoekt hoe sociale robots kunnen worden ingezet om jonge kinderen te helpen met het leren van een tweede taal. Tijdens het DRONGO talenfestival demonstreerde het team een experiment waarmee onderzocht wordt op welke manier een robot kan bijdragen aan het leren van Nederlandse woorden aan Turkse kinderen van 5 jaar. De jury vond dat deze leuke robot maatschappelijk relevant is en aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Science Live is een innovatief programma van NEMO Science Museum waarin publiceerbaar, peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek in NEMO wordt verricht met haar publiek als proefpersoon. Een onderzoeksvraag die een breed publiek aanspreekt wordt geselecteerd uit de aanvragen en door de wetenschapper onderzocht in NEMO. Er is een speciaal voor Science Live ingerichte ruimte waar onderzoekers bezoekers ontvangen voor proefnemingen en tests.