News and events Tilburg University

Bezoek aan Minister van Engelshoven in het kader van NWA Startimpuls

Gepubliceerd: 13 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 14 juni 2019

Op maandag 3 juni bracht Ton Wilthagen samen een delegatie vanuit het JOIN (jongeren in een veerkrachtige samenleving) en maatschappelijke partners een bezoek aan Minister van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Het bezoek vond plaats om de eerste resultaten van JOIN te presenteren en omdat binnenkort de toekenningen van de NWA bekend worden.

Een kleine groep onderzoekers ging in gesprek met de minister over JOIN en de NWA-route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen en de rol van Social Sciences en Humanities binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Tijdens het bezoek werden de eerste resultaten van twee projecten van de Startimpuls JOIN, onderdeel van de NWA-route Veerkrachtige Samenlevingen, gepresenteerd: “Alle jongeren in beeld” door Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg) en “Naar een betere arbeidsmarktaansluiting van nieuwe Nederlanders” door Nina Hansen (Rijksuniversiteit Groningen). In beide presentaties kwam naar voren hoe onderzoek waarin wetenschappelijke expertise gecombineerd wordt met nauwe samenwerking met maatschappelijke partners kan leiden tot concrete oplossingen voor jonge statushouders op de arbeidsmarkt (Hansen) en jongeren die dreigen buiten te beeld te raken (Wilthagen).

De Startimpuls is één van de eerste deelprogramma’s binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma bestrijkt alle disciplines en is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast én praktijkgericht onderzoek.

JOIN minister van Engelshoven