woman with camera

Boek van Willem Marie Speelman 'Volg de liefde': goed leiderschap deel je

Published: 19 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 19 mei 2020

Mensen worden niet geboren als leider, maar geroepen om leiderschap te tonen. Maar wat is dan goed leiderschap? Die vraag wordt acuut als je zelf gevraagd wordt sturing en bescherming te bieden. Door anderen of door de omstandigheden. Het boek Volg de liefde wil lezers inspireren een eigen weg te vinden naar ‘goed leiderschap’.

Uitgangspunt van het boek zijn Franciscus en Clara van Assisi, twee spirituele leiders uit de dertiende eeuw, die hun leiderschap proefondervindelijk moesten ontwikkelen. Hun leiderschap was exemplarisch, spiritueel en ‘vrouwelijk’ of verbindend.

In Volg de liefde worden vier vrouwelijke leiders geïnterviewd over hun leiderschap. In het oog springt dat ze net als Clara en Franciscus in staat zijn leiderschap te delen en mensen te verbinden. Ook leggen vijf leiders met heel uiteenlopende werkterreinen uit hoe zij leiding hebben leren geven. Hier ontstaat een dialoog tussen de praktijk van nu en die van de laatmiddeleeuwse heiligen. Een analyse van vier spirituele leiders, waaronder Franciscus en Clara zelf maken het beeld compleet.
 
Volg de liefde is de weerslag van het afscheidscongres van prof. dr. Gerard Pieter Freeman als hoogleraar Franciscaanse studies in augustus 2019.
 
Het boek zal op 26 mei gepresenteerd worden tijdens een zoomsessie. In hun inleidingen zullen dr. Willem Marie Speelman (directeur van het Franciscaans Studiecentrum), zuster Angela Holleboom (abdis Zusters Clarissen) en prof. dr. Gerard Pieter Freeman het boek introduceren en ten doop houden.
 
Deelname aan de presentatie is gratis. Aanmelden via: www.tiu.nu/Volgdeliefde.
 
Boekgegevens: Willem Marie Speelman (red.), Volg de Liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi. Almere: Parthenon, 2020. (Utrechtse Studies XXII)

Noot voor de pers
Nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Willem marie Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum: E-mail w.m.speelman@uvt.nl, tel 0615661563
Recensie-exemplaren kunnen aangevraagd worden bij de uitgever