News and events Tilburg University

Campus Tilburg University vanaf 15 augustus rookvrij

Gepubliceerd: 13 augustus 2019 Laatst bijgewerkt: 03 juni 2020

Vooruitlopend op landelijk beleid en als uitwerking van de strategische thema’s van Tilburg University zal de campus per 15 augustus geheel rookvrij worden. Rookzuilen en asbaktegels worden verwijderd en de begrenzing van de campus wordt gemarkeerd. De abri bij de loopbrug krijgt een nieuwe functie en de gehele campus wordt tijdens een schoonmaakbeurt zoveel mogelijk ‘peukvrij’ gemaakt.

Waarom een rookvrije campus?

Eén van de speerpunten uit het strategisch plan is duurzaamheid. Tilburg University hanteert de UN Sustainability Goals als een leidraad hiervoor. Daaronder valt ook ‘Enhancing health & wellbeing’. Hierbij past een rookvrije campus. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze studenten en streven daarom bij de start van het nieuwe academische jaar naar een rookvrije campus.

Faciliteren om te stoppen

Wil je graag stoppen met roken, maar kun je hierbij hulp gebruiken. Tilburg University biedt medewerkers die willen stoppen met roken hulp aan. Deze hulp (in samenwerking met ProStop), bestaat uit drie onderdelen:

  1. Groepsbijeenkomst. Inzicht in denkpatronen, gewoonten en hoe dit gedrag te veranderen;
  2. Laserbehandeling op de campus. De behandeling bestaat uit een gesprek en een daadwerkelijke behandeling. Het geheel duurt ongeveer 50 minuten.
  3. Een groepsbijeenkomst voor nazorg. In deze sessie krijg je extra informatie over hoe om te gaan met moeilijke momenten. Daarbij is er ook aandacht voor gewichtsbeheersing en beweging.

Wil je meer informatie of je direct aanmelden, stuur dan een mail naar Anita Mosterd: preventiemedewerker@tilburguniversity.edu. Bij voldoende animo starten de eerste bijeenkomsten op 15 augustus.

Studenten (en medewerkers) worden daarnaast komende tijd gewezen op diverse hulpapp’s om te stoppen met roken. Daarnaast wordt het aansluiten bij de landelijke campagne Stoptober gestimuleerd.

Campusgrens 2019

Promotieonderzoek

Medewerkers van Tilburg University kunnen meedoen aan een promotieonderzoek vanuit de vakgroep Medische en Klinische Psychologie naar een nieuwe behandelmethode tegen roken. Deelnemers doen een aantal korte oefeningen op een tablet tijdens ‘moeilijke momenten’. Het vermoeden bestaat dat door het oefenen op het oproepen van dergelijke momenten, het spontane verlangen naar een sigaret stapsgewijs afneemt. Meer informatie over het onderzoek vind je hier. Heb je vragen of heb je interesse om te stoppen met roken en wil je tegelijk meewerken aan het onderzoek? Stuur dan een mail naar Tom IJdema: t.ijdema@tilburguniversity.edu.