News and events Tilburg University

Onderzoek naar de impact van Covid-19 maatregelen voor arbeidsmigranten

Published: 21 september 2020 Laatst bijgewerkt: 22 september 2020

De Tilburg School of Social and Bahavioral Sciences (TSB) gaat samen met Radboud Universiteit onderzoek doen naar de impact van de coronamaatregelen op werk, loopbaan en welzijn van arbeidsmigranten uit Centraal en Oost-Europa die werkzaam zijn in de voedselproductieketens. Het onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Onder arbeidsmigranten zijn forse Covid-19 besmettingen aangetroffen. Het onderliggende probleem is een gebrek aan verantwoordelijkheid voor ‘decent work’ (voldoende inkomen, werkzekerheid, veiligheid, sociale zekerheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale integratie, inspraak, en gelijke behandeling), waarbij economische belangen de veiligheidsmaatregelen in de weg staan. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de mechanismen die de onveilige arbeids- en levensomstandigheden van Centraal en Oost- Europese arbeidsmigranten gedurende de Covid-19 crisis verklaren en in stand houden.

De titel van het onderzoek luidt: “De impact van Covid-19 maatregelen op werk, welzijn en loopbanen van Centraal en Oost- Europese arbeidsmigranten.”

Het project start op 1 oktober 2020 en heeft een looptijd van vier jaar.

Vier deelprojecten

Het onderzoek bestaat uit vier deelprojecten. In het eerste deelonderzoek worden door middel van desk- en expertonderzoek de actoren in de productiesystemen en de invloed die zij hebben op de kwetsbaarheid voor Covid-19 van arbeidsmigranten in kaart gebracht. Deelonderzoek 2 en 3 onderzoeken in de glastuinbouw en bij distributiecentra de impact van de Covid-19 crisis op de werk- en levenssituatie van verschillende herkomstgroepen van Centraal en Oost- Europese arbeidsmigranten. Deelproject 4 bestaat uit participatief interventieonderzoek met alle betrokken actoren in de productienetwerken. Er wordt getracht relationele productienetwerken voor decent work te implementeren, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving van COVID-19 maatregelen en decent work voor arbeidsmigranten.

Onderzoekers

De betrokken onderzoekers zijn Panna Kerti, MSc. (promovenda), dr. Brigitte Kroon (projectleider en contactpersoon)  dr. Charissa Freese, dr. Marloes van Engen (allen TSB, Departement Human Resource Studies, Tilburg University) en dr. Inge Blijenbergh (Radboud Universiteit).

Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

Wilt u meer weten over dit onderzoek, of eraan meewerken, neem contact op met Brigitte Kroon: b.kroon@tilburguniversity.edu.