Nieuws en agenda

Boek van Marcel Poorthuis: 25 Eeuwen Theologie

Met '25 Eeuwen Theologie' verschijnt in Nederland voor het eerst een overzicht van de theologie, een eeuwenoude tak van de wetenschap die bemiddelt tussen godsdienst en cultuur. De redactie werd gevoerd door onder anderen Marcel Poorthuis (Tilburg School of Catholic Theology) en de presentatie vindt plaats in Utrecht op 21 juni.

Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 Eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien en biedt een overzicht van de belangrijkste theologen en denkers over religie uit de westerse geschiedenis.

Van oudheid naar vernieuwing

Alle belangrijke theologen komen aan bod, onder wie de twintigste-eeuwse vernieuwers Paul Tillich, Reinhold Niebuhr en Edward Schillebeeckx, maar ook denkers op het snijvlak met de filosofie zoals Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino en Friedrich Nietzsche. Met de ideeën die deze denkers formuleerden en de discussies die ze in gang zetten, hebben zij de veelzijdige geschiedenis van jodendom, christendom en islam kritisch begeleid. Van de vroegste auteurs van de heilige boeken in deze religies voert dit boek via het denken over God en mens in de oudheid en de middeleeuwen naar de spannende rol die spirituele tradities blijven spelen in de moderne en hedendaagse tijd.


Naast Poorthuis, voerde Laurens ten Kate (Universitair voor Humanstiek) de redactie, met medewerking van Welmoet Boender, Mirjam Elbers, Abdelilah Ljamai, Michiel Op de Coul en Rinse ReelingBrouwer.


Programma

De presentatie vindt plaats op 21 juni, van 14.30-17.00uur, in het Auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

14.30 uur Welkom & inleiding door prof. dr. Laurens ten Kate en prof. dr. Marcel Poorthuis.

15.00 uur Overhandiging van het eerste exemplaar aan: dr. Janneke Stegeman,  Theoloog van het Jaar & prof. dr. René ten Bos, Denker des Vaderlands.

Aansluitend - borrel.

25 Eeuwen Theologie is een uitgave van Boom, Amsterdam. Het boek is na de presentatie te koop.

Toegang is gratis, aanmelding via http://www.tiu.nu/25Eeuwen wordt op prijs gesteld.
Wanneer: 21 juni 2017 14:30

Einddatum: 21 juni 2017 17:00