News and events Tilburg University

Financiering van NWO voor onderzoeken naar uitsluiting, schaalvoordelen en terugdringen broeikasgassen

Published: 27 augustus 2019 Laatst bijgewerkt: 05 november 2019

Drie hoogleraren van Tilburg University hebben financiering toegekend gekregen vanuit het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen: Ilja van Beest voor onderzoek naar uitsluiting, Dick den Hertog voor onderzoek naar optimalisatietechnieken voor schaalvoordelen in de kosten en Jonathan Verschuuren voor onderzoek naar het terugdringen van broeikasgassen in de landbouw.

In totaal werd in deze zogenaamde Open Competitieronde van NWO aan 41 van 279 onderzoekers financiering toegekend. Die geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. Elke aanvraag kon een budget van maximaal 750.000 euro bevatten.

De drie onderzoeksprojecten op een rij:

De relatie tussen sociale pijn en prosociale vs. antisociale reacties
Prof. dr. Ilja van Beest (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) - Physiostracism: Using Physiology to Predict Prosocial and Antisocial Responses to Ostracism
Reacties op buitensluiten volgen een tijdspad. Eerst ervaren mensen sociale pijn. Vervolgens reageren mensen door middel van pro-sociaal of antisociaal gedrag. Het huidige onderzoek beantwoordt de vraag hoe het mogelijk is dat sociale pijn deze tegengestelde reacties kan veroorzaken.

Efficiënte methoden voor beslissingsproblemen met schaalvoordelen in de kosten
Prof. dr. ir. Dick den Hertog (Tilburg School of Economics and Management) - A new method for hard concave minimization problems based on a robust counterpart reformulation
Diverse kostencomponenten in supply‐chains (en vele andere toepassingen) vertonen schaalvoordelen: bijvoorbeeld voorraadkosten per eenheid worden lager naarmate de voorraad hoger is. Dergelijke schaalvoordelen maken het wiskundig optimaliseren zeer lastig. Dit project ontwikkelt nieuwe optimalisatietechnieken voor grootschalige beslissingsproblemen met schaalvoordelen. Een van de toepassingen is de supply‐chain van World Food Programme.

Regulering van de uitstoot van broeikasgassen uit landbouw
Prof. dr. Jonathan Verschuuren (Tilburg Law School) - Reducing greenhouse gas emissions from agriculture: the role of emissions trading
De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs kunnen alleen worden gerealiseerd als ook broeikasgas emissies uit de landbouw worden teruggebracht en meer koolstof wordt vastgelegd op landbouwgrond. In dit project wordt, o.a. door een rechtsvergelijkende studie, onderzocht hoe het Europese systeem van emissiehandel kan worden aangepast zodat dit wordt gestimuleerd.