News and events Tilburg University

Is de Gig Economy het antwoord op de 'anti-globalisering'?

Gepubliceerd: 25 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 16 juli 2019

Trends die tegen globalisering ingaan plaatsen hr-afdelingen voor problemen.

Jaap Paauwe, hoogleraar Organization & Human Resource Management, stelt dat de huidige ontwikkelingen in de wereld – handelsoorlogen, ‘Trumpisme’, Brexit, protectionisme – wel eens negatief kunnen uitwerken voor internationale bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van talenten, die ‘all over the world’ gescout en aangetrokken worden. Deze trends die tegen globalisering ingaan plaatsen de hr-afdelingen voor een probleem.

Gig-jobs

De zogenaamde Gig-Economy met zijn virtuele teams, zzp’ers en gig-jobs, biedt alternatieve mogelijkheden om toch toegang te houden tot internationaal talent. Paauwe, op sabbatical leave aan de Pennsylvania State University, stelt dat in een interview met het blad Chief HR Office.

Paauwe: “Werk vindt steeds meer plaats in een ecosysteem, omdat de grenzen van organisaties diffuser worden. Je hebt dus niet alleen mensen met een arbeidscontract in dienst, maar ook een talentpool van gig workers. En om ze aan je te binden, bied je ze ook pensioen of scholing aan. De beweeglijkheid van HR is hierin heel belangrijk. HR is tot nu toe vaak ingericht per land, maar ik denk dat er wel een slag te maken valt qua mobiliteit.”

Assignments in het buitenland zijn een manier om voor beweeglijkheid te zorgen. “Hiermee kun je HR-medewerkers net als in andere functies, internationale ervaring laten opdoen. Zo komen ze meer te weten over andere vestigingen en culturen, werken in divers samengestelde teams en de situationele context in andere landen. Bij het laatste gaat het bijvoorbeeld om de lokale wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden.”

Meer lezen

Lees het hele interview met Jaap Paauwe in CHRO (Chief Human Recources Officer)

Meer lezen over The Gig Economy.