News and events Tilburg University

Condoleance bij overlijden em. prof. dr. Henk Thierry

Published: 29 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 29 oktober 2019

Em. prof. dr. Henk Thierry (1938) is op 25 oktober overleden. Hij was hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, verbonden aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De condoleance van het CvB en TSB.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze voormalige collega

Em. prof. dr. Henk Thierry, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie

Wij zullen ons hem herinneren als een zeer betrokken en gedreven collega met hart voor het vakgebied Human Resource Studies en meer in het algemeen de Arbeids- en Organisatiepsychologie, waaraan hij veel heeft bijgedragen, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Met name op het gebied van Motivatie en Beloning was hij van grote betekenis voor het vakgebied.

Ons medeleven gaat uit naar de familie die wij heel veel sterkte en kracht toewensen.

  • Namens het College van Bestuur van Tilburg University: prof. dr. Klaas Sijtsma, rector magnificus
  • Namens het bestuur van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences: prof. dr. ir.  Jantine Schuit, decaan
  • Namens alle collega’s van het departement Sociale Psychologie: prof. dr. Ilja van Beest, departementsvoorzitter
  • Namens alle collega’s van het departement Human Resource Studies: prof. dr. Dorien Kooij, departementsvoorzitter

Overlijdensbericht