News and events Tilburg University

Langdurige scholing helpt zwakke groepen op arbeidsmarkt

Gepubliceerd: 04 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 15 april 2020

Langdurig investeren in scholing en werkervaring bij zwakke groepen op de arbeidsmarkt, zoals voortijdige schoolverlaters en langdurig werklozen, is effectiever dan ze zo snel mogelijk aan het werk te zetten. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van promovendus Roy Peijen. Hij onderzocht de langetermijn effecten van het Philips Werkgelegenheid Plan.

Peijen heeft resultaten die technologiebedrijf Philips boekt met een grootschalig werkervaringsplan dat al sinds 1983 loopt, vergeleken met de effecten van het publieke activeringsbeleid van uitkeringsinstantie UWV, zo bericht het FD. Uit eerder onderzoek was al bekend dat deze investering in menselijk kapitaal de baankansen op korte termijn met 18% verhoogt. Dat de positieve effecten, weliswaar in iets mindere mate, op langere termijn beklijven, is niet eerder aangetoond.

De studie laat zien dat deelnemers aan het Philips Werkgelegenheid Plan over een periode van tien jaar gemiddeld 6% meer kans op een baan hebben dan een controlegroep die louter op ondersteuning door het UWV is aangewezen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel, aldus Peijen. Maar het betekent wel dat ze over die hele periode bijna een kwartaal (35,9 weken) langer werk hebben.