News and events Tilburg University

Betere gewichtsregistratie van obesitaspatienten wenselijk

Published: 23 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 13 november 2019

De gewichtsafname bij patiënten met overgewicht is na een leefstijlinterventie beperkt. Datzelfde geldt na behandeling bij een diëtist: driekwart van de patiënten met overgewicht behaalt daar niet de aanbevolen gewichtsafname van 5% (of meer) van hun startgewicht. Ook de registratie van overgewicht schiet tekort. Dat concludeert Lisa Verberne in haar proefschrift 'Management of overweight and obesity in primary healthcare', dat ze op 30 oktober verdedigt aan Tilburg University.

Verberne onderzocht de gezondheid en de behandeling van mensen met overgewicht en obesitas in huisartsen- en diëtistenpraktijken in Nederland. Ze vond dat de Body Mass Index (BMI) vaak niet wordt geregistreerd in elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken. Zelfs bij patiënten met chronische aandoeningen als diabetes mellitus en COPD wordt het gewicht niet altijd geregistreerd. Ook stoppen veel patiënten vroegtijdig met de behandeling bij een diëtist.

Gezonde leefstijl bevorderen

De helft van de volwassenen Nederlanders heeft overgewicht. Aan ziekten als gevolg daarvan, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, wordt jaarlijks zo’n 1,6 miljard euro uitgegeven. De laatste jaren wordt dan ook veel aandacht besteed aan preventie van overgewicht. Zo heeft de overheid het Nationaal Preventieakkoord opgesteld om overgewicht terug te dringen. Het akkoord bevat een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Sinds 1 januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de zgn. ‘gecombineerde leefstijlinterventie’. Huisartsen kunnen volwassen cliënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar aanbieders van deze leefstijlinterventies, zoals leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

Gegevens uit elektronische patiëntendossiers

Het onderzoek werd uitgevoerd met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Nivel verzamelt continu de gepseudonimiseerde, niet-herleidbare gegevens uit de elektronische medische dossiers van patiënten van honderden zorgverleners uit de eerstelijnszorg verspreid over het hele land.

Aanbevelingen

Verberne beveelt huisartsen aan om het gewicht van patiënten met overgewicht adequaat te registreren. En diëtisten zouden meer aandacht moeten besteden aan het verbeteren van de therapietrouw.

Lisa Verberne (Arnhem, 1985) studeerde in Wageningen, waar ze in 2009 haar masterdiploma Nutritional Health and Public Health Epidemiology behaalde. Daarna werkte ze tot 2011 als onderzoeksassistent/junior onderzoeker bij het departement Nutrition & Health van de Wageningen University. In 2012 startte ze met haar promotieonderzoek bij Nivel en Tranzo.

NOOT VOOR DE PERS

Lisa Verberne promoveert woensdag 30 oktober 2019 aan Tilburg University op haar proefschrift getiteld Management of overweight and obesity in primary healthcare (aula, 13.30 uur). Promotor: Prof.dr.ir. Roland Friele (Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences). Nadere informatie: L.Verberne@nivel.nl. Telefonische contactgegevens evenals een recensie-exemplaar zijn op aanvraag beschikbaar via persvoorlichters@tilburguniversity.edu of 013-4664000.