News and events Tilburg University

Lever je paper digitaal in

Gepubliceerd: 06 september 2019 Laatst bijgewerkt: 06 september 2019

Vanaf het collegejaar 2019/2020 kunnen studenten niet meer verplicht worden om opdrachten op papier in te leveren. De Universiteitsraad heeft besloten dat studenten papers en andere documenten voortaan digitaal in kunnen leveren.

Er zijn verschillende voordelen aan het digitaal inleveren van je opdracht.

  • Je hoeft niet meer naar de universiteit voor het inleveren van een opdracht;
  • je opdracht niet meer te hoeven printen bespaart kosten; en
  • het is beter voor het milieu.

Hoe lever ik mijn opdracht digitaal in?

Het is aan de docent welke van de volgende mogelijkheden ter beschikking wordt gesteld.

  • E-mail
  • Canvas
  • Turnitin
  • Google Docs

Toch papier?

Vraagt je docent om een geprinte versie in te leveren? Verwijs dan naar de beslissing van de U-raad. Verplicht de docent je na het gesprek toch een geprinte versie in te leveren, neem dan contact op met je opleidingsdirecteur.

Paperless is More

In de Universiteitsraad van 7 november 2014 heeft Fractie SAM het initiatief 'Paperless is more' ingediend. Hierin deden zij een voorstel om studenten niet meer te verplichten hun opdrachten in hard copy in te leveren. Naar aanleiding van dit initiatief heeft er een pilot plaatsgevonden, die positief is geëvalueerd voor de Universiteitsraad op 14 november 2016. In de laatste Universiteitsraad voor de zomer is besloten dat studenten de mogelijkheid krijgen om papers en andere documenten digitaal in te leveren.