woman with camera

1,5 miljoen Europese subsidie van EU voor onderzoek naar digitaal welbevinden

Published: 04 september 2020 Laatst bijgewerkt: 10 november 2022

20 stemmen.


Mariek Vanden Abeele heeft een ERC (European Research Council) subsidie van 1,5 miljoen euro gekregen voor haar onderzoek: Digital Wellbeing in a Culture of Ubiquitous Connectivity: Towards a Dynamic Pathway Model (DISCONNECT). Vanden Abeele is verbonden aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.

Digitale technologieën zorgen voor een altijd aanwezige verbondenheid. Ze kunnen ons versterken, maar tegelijkertijd onze autonomie bedreigen. Ze helpen ons ons dagelijks leven te beheren, maar leiden ook onze aandacht af van onze primaire activiteiten en oefenen druk uit om permanent online en permanent verbonden te zijn. Deze paradox noodzaakt ons om verbinding en niet-verbinding met elkaar in evenwicht te brengen. 

Mariek Vanden Abeele wil deze leemte opvullen door het bouwen van een dynamisch model van digitaal welzijn. Door middel van empirische testen van haar model hoopt zij nieuwe inzichten te krijgen. Hoe zien individuen digitaal welzijn? Welke constellaties van persoons-, apparaat- en context specifieke factoren dragen bij aan digitaal welzijn en beschermen tegen burn-out of depressie? Hoe effectief zijn interventies zoals digitale detoxen en screen monitoring apps?

Gewapend met nieuw bewijsmateriaal zullen gebruikers, technologieontwikkelaars en beleidsmakers onze relatie met technologie waarschijnlijk gelukkiger en gezonder kunnen maken.

De grant is voor 5 jaar en er zullen 1 postdoc en 2 promovendi worden aangesteld.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, tel 06- 19678521 of via persvoorlichters@tilburguniversity.edu

Mariek M. P. Vanden Abeele, PhD, is Associate Professor in Business Communication & Digital Media and Online Culture Tilburg University, Department of Cognition & Communication and Culture Studies.