News and events Tilburg University

Laat de nieuwe politici horen dat goed wetenschappelijk onderwijs, duurzaam verzorgd, geld kost

Gepubliceerd: 22 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 23 maart 2021

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd, zoals corona en de klimaatcrisis. Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei. Daarom is er op 6 april een landelijke actiedag om deze zaken aan de orde te stellen.

Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. We leiden studenten het beste op als onderzoekers zelf de colleges geven. Dan leren ze uit eerste hand over onderzoeksmethoden en recente wetenschappelijke inzichten. En ontwikkelen ze de onderzoekende en kritische houding die nodig is, zowel in de academische wereld als daarbuiten.

Door de onderfinanciering krijgen studenten niet meer het onderwijs dat ze verdienen, en staat het water onze docenten en wetenschappers nu tot aan de lippen. Het is hoog tijd dat dit wordt opgelost. Tijd om te werken aan een Normaal Academisch Peil waar de studenten van  vandaag goed worden opgeleid om de uitdagingen van morgen aan te pakken.

Docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten luiden daarom op dinsdag 6 april de noodklok. Ze roepen het nieuwe kabinet op structureel 1,1 miljard te investeren. Het recent verschenen PwC-rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs ondersteunt deze oproep. Alleen met deze investering krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil.

Kijk op www.normaalacademischpeil.nl voor meer informatie of om je aan te sluiten.