News and events Tilburg University

Mirjam van Reisen verwerft €2 mln voor onderzoek naar digitaal onderwijs voor weerbaarheid in Afrika

Gepubliceerd: 17 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 29 juni 2020

Mirjam van Reisen, hoogleraar International Relations, Innovation and Care, heeft drie onderzoekssubsidies ontvangen van in totaal €2 miljoen. De projecten gaan over het versterken van digitale mogelijkheden in Afrika via onderwijs en uitbouw van capaciteit.

Mirjam van Reisen: “Afrika is het continent waar jaarlijks 10 miljoen jongeren de arbeidsmarkt betreden. Digitaal onderwijs wordt daar steeds belangrijker. Hoewel Afrika helaas zwaar is getroffen door de coronapandemie, is een gevolg hiervan wel dat het gebruik van digitale oplossingen is toegenomen. Hier kunnen we op voortbouwen. We zijn het Orange Knowledge Programme van Nuffic erkentelijk. Alle kinderen hebben dromen en jongvolwassenen willen een bijdrage leveren aan de samenleving.”

Digitale innovatie

Het doel van de onderzoeksprogramma’s is het verbeteren van weerbaarheid via onderwijs, in Ethiopië, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Somalië, Tunesië en Niger. De hoeksteen is digitale innovatie.

  • Het eerste programma richt zich op het versterken van de arbeidsparticipatie van jongeren. Er worden nieuwe curricula ontwikkeld met het doel de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.
  • Het tweede programma faciliteert e-learning en het veilig delen van data in de Hoorn van Afrika. De inzet van beide programma’s is verbetering van toegang tot de arbeidsmarkt door nieuwe, innovatieve trainingen in e-learning, met name voor jongeren, vrouwen en vluchtelingen.
  • Het derde onderzoeksprogramma, goedgekeurd door NWO (domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen - ZonMw), traceert de incidentie en verspreiding van het coronavirus onder migranten in het centrale Middellandse Zeegebied.

Afrikaanse universiteiten

“Alle onderzoeksprogramma’s bevorderen enerzijds het beheer en de eigendom van digitale data in Afrika en maken anderzijds data geschikt voor veilige interoperabiliteit. We gebruiken het in Nederland ontwikkelde FAIR-protocol, waarmee data Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (interoperabel) en Reusable (herbruikbaar) zijn, maar volledig worden beheerd door de data producer. Dit schept meer vertrouwen in data”, legt Van Reisen uit. “We versterken de capaciteit om betrouwbare, open real-time data te beheren, waaronder gegevens over (vermoede) incidentie van besmettingen met COVID-19, die van cruciaal belang zijn voor onderzoekers en beleidsmakers.”

De projecten worden mede geleid door Afrikaanse universiteiten, in het bijzonder Mekelle University in Ethiopië, Kampala International University in Oeganda en Université de Sousse in Tunesië. Andere Afrikaanse ngo’s en onderzoeksorganisaties zijn betrokken bij de implementatie.

Nuffic

De eerste twee onderzoeksprogramma’s zijn goedgekeurd in het kader van het Orange Knowledge Programme (OKP) van Nuffic. Het OKP is een Nederlands programma voor wereldwijde ontwikkeling met een budget van EUR 220 miljoen, dat actief is in 54 ontwikkelingslanden en wordt aangestuurd door Nuffic, een Nederlandse non-profitorganisatie voor internationalisering in onderwijs. Het OKP, dat medio 2017 van start is gegaan, heeft zich ten doel gesteld medio 2022 tienduizenden mensen de mogelijkheid te hebben geboden hun toekomst te veranderen door onderwijs en opleiding. Het OKP wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen van NWO, dat het derde onderzoeksprogramma subsidieert, bevordert de kwaliteit en innovativiteit van gezondheidsonderzoek met verschillende subsidieprogramma’s die zich richten op ontwikkeling en praktische toepassing op het terrein van preventieverbetering, zorg en gezondheid.

Mirjam van Reisen is een van de opstellers van het advies aan de Nederlandse regering over de wereldwijde dimensies van de coronacrisis en momenteel voorzitter van een commissie die zich bezighoudt met digitalisering en jeugdwerkgelegenheid in Afrika: https://www.advisorycouncilinternationalaffairs.nl/. De boeken Roaming Africa en Mobile Africa (2019), over de digitale ontwikkelingen in Afrika, zijn onder haar redactie verschenen.

Voor nadere informatie:  M.vanReisen@tilburguniversity.edu