News and events Tilburg University

Afro-Amerikaanse soldaten maakten Engeland in WO II minder racistisch, met impact tot nu

Gepubliceerd: 29 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 30 juni 2020

Kunnen raciale vooroordelen verminderen of is het een constante van de menselijke conditie? En kunnen interventies blijvend effect sorteren? Vooral door recente gebeurtenissen, zoals de Syrische vluchtelingencrisis en de Black Lives Matter-protesten in de VS, zijn antwoorden op deze vragen hard nodig. Integratie blijkt op langere termijn positief effect te hebben op raciale attitudes, die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Een publicatie in Review of Economic Studies, getiteld Shocking Racial Attitudes: Black G.I.s in Europe, door David Schindler (Tilburg School of Economics and Management) en Mark Westcott (Vivid Economic Studies) werpt licht op deze vragen.

150.000 Afro-Amerikaanse soldaten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden ongeveer 1,5 miljoen Amerikaanse soldaten in het Verenigd Koninkrijk, waarvan ongeveer 150.000 Afro-Amerikanen, die vrijwel uitsluitend in afgezonderde eenheden. 

Troepen werden in heel Engeland en Wales geposteerd, geheel volgens de militaire regels, zonder rekening te houden met bestaande en potentiële raciale vooroordelen. De locatie  waar Afro-Amerikaanse eenheden werden gestationeerd ten opzichte van Britse eenheden hing niet af van de houding van de lokale bevolking ten opzichte van zwarten. Dit gegeven gebruiken de auteurs om het causaal effect ervan te bepalen op deze houding.  

Gunstiger houding na interactie

Met behulp van gegevens uit de jaren veertig van de vorige eeuw laten de auteurs zien dat Afro-Amerikaanse soldaten hun mening over de Britten positief hebben bijgesteld en ook dachten ze dat de Britten hun houding t.o.v. de Amerikanen hadden verbeterd. Tevens bleek dat de Britten een gunstiger houding aannamen tegenover Afro-Amerikaanse soldaten na interactie. Voor de meeste Britten waren deze interacties de eerste ontmoetingen met zwarten, aangezien het Verenigd Koninkrijk pas na het einde van WO II geconfronteerd werd met een grote migratie van etnische groepen.

Integratie werkt op termijn positief op raciale attitudes, die van generatie op generatie worden doorgegeven

De auteurs ontdekten dat genoemde interacties tussen Afro-Amerikaanse soldaten en de Britse bevolking zelfs 60 jaar na WO II nog impact heeft en de vooroordelen over etniciteit hebben verminderd. In gebieden waar meer Afro-Amerikaanse troepen waren gestationeerd, wordt in het midden van de jaren 2000 in lokale verkiezingen minder gestemd op de British National Party (BNP), een extreemrechtse partij met racistische stellingnames. Ook telt die partij minder leden dan elders. Vooral in plattelandsgebieden, waar de migratie kleiner is dan in stedelijke gebieden, zien we dit effect.

Vooroordelen test

Uit een groot Implicit Association Test –  een test die impliciete vooroordelen tegen zwart mensen blootlegt – in dezelfde periode dat respondenten in gebieden waar meer Afro-Amerikaanse eenheden wonen, meer warme gevoelens en minder vooroordelen hebben ten opzichte van zwarte mensen. Als de antwoorden op de enquête worden opgesplitst in geboortecohorten, blijkt dat het geschatte effect zich voordoet bij de nakomelingen van degenen die destijds direct met de troepen in aanraking kwamen. Dit klopt met het model van verticale overdracht, waarbij verandering in de houding van ouders wordt overgedragen op de kinderen.

Raciale attitudes overwinnen door integratie

De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor het verminderen van raciale vooroordelen in een steeds meer geïntegreerde wereld. Beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat minderheden en meerderheden de kans krijgen om met elkaar in contact te komen zodat negatieve raciale attitudes overwonnen kunnen worden. De studie van Schindler en Westcott toont aan dat integratie op termijn positieve invloed heeft op raciale attitudes, die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Meer informatie: https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp6723_0.pdf